22:25 ICT Thứ hai, 24/06/2019

Trang chủ » Tin tức & Sự kiện » Tin tổng hợp

Publicité du centre

Viện Đánh giá khoa học và Định giá công nghệ tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác năm 2015 và phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2016.

Thứ hai - 14/12/2015 07:39
Ngày 10/12/2015 tại tại Trụ sở Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN), Viện Đánh giá khoa học và Định giá công nghệ (Viện) đã tổ chức nghị Tổng kết công tác năm 2015 và phương hướng nhiệm vụ trọng tâm năm 2016 của Viện.

Tham dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Chu Ngọc Anh - Ủy viên dự khuyết Ban chấp hành ương Đảng, Thứ trưởng Bộ KH&CN, đồng chí Đặng Quang Huấn – Chủ tịch công đoàn Bộ, Vụ trưởng Vụ thi đua khen thưởng, đồng chí Đỗ Hoài Nam – Phó ban tổ chức Đảng ủy Bộ, Vụ trưởng Vụ Đánh giá, Thẩm định và Giám định công nghệ, cùng đại diện Lãnh đạo của các Vụ Hợp tác Quốc tế, Cục Ứng dụng và phát triển công nghệ, Cục Phát triển thị trường và Doanh nghiệp KH&CN, Văn phòng các chương trình trọng điểm nhà nước, Văn phòng các chương trình KH&CN Quốc gia, Viện nghiên cứu sáng chế và khai thác công nghệ, Quỹ Đổi mới công nghệ Quốc gia, Quỹ phát triển KH&CN Quốc gia…cùng toàn thể các cán bộ, công chức, viên chức của Viện.

Toàn cảnh Hội nghị Tổng kết công tác năm 2015 và phương hướng nhiệm vụ trọng tâm năm 2016 của Viện Đánh giá khoa học và Định giá công nghệ

Thay mặt Lãnh đạo Viện, TS. Trần Hậu Ngọc - Viện trưởng đã trình bày báo cáo tổng kết công tác năm 2015 và phương hướng hoạt động trong năm 2016 của Viện.

Dưới sự lãnh đạo của Chi bộ Viện, của Lãnh đạo Viện toàn thể cán bộ, viên chức và người lao động trong Viện đã không ngừng nỗ lực phấn đấu, tích cực tham gia công tác phục vụ quản lý Nhà nước của Bộ, triển khai các văn bản pháp luật do Viện chủ trì, tham gia Ban soạn thảo, Tổ biên tập một số văn bản quy phạm pháp luật của Bộ trong phạm vi chức năng nhiệm vụ được giao, tích cực tham gia nghiên cứu khoa học và thực hiện tốt kế hoạch công tác chuyên môn năm 2015. Năm 2015, Viện tiếp tục triển khai các hoạt động nghiên cứu với các đề tài cấp Nhà nước, đề tài cấp Bộ, đề tài nghiên cứu cấp cơ sở. Các kết quả nghiên cứu là tài liệu quan trọng, hỗ trợ tích cực vào công tác quản lý của Bộ và tiếp tục hoàn thiện phương pháp luận Đánh giá khoa học, Định giá công nghệ. Năm 2015, Viện đã đạt được một số kết quả quan trọng như:

            Công tác Đánh giá khoa học: Trong năm 2015, lĩnh vực Đánh giá khoa học tập trung vào 03 mảng công tác chính, đó là: đánh giá tổ chức, đánh giá chương trình và bước đầu nghiên cứu đánh giá chính sách Khoa học & Công nghệ (KH&CN).

            Đã hoàn thiện phương pháp, qui trình, tiêu chí đánh giá hoạt động nghiên cứu trong các trường đại học. Các kết quả của đề tài nghiên cứu cấp Bộ đã giúp Viện trình Bộ trưởng ký ban hành “Thông tư quy định về đánh giá tổ chức KH&CN” (Thông tư số 38/2014/TT-BKHCN) hướng dẫn Điều 17, Luật KH&CN năm 2013 . Đây là nội dung nghiên cứu quan trọng, xây dựng được phương pháp luận phù hợp với hiện trạng và bối cảnh hoạt động KH&CN ở Việt Nam, đồng thời tiếp cận với quốc tế trong công tác đánh giá hoạt động/kết quả hoạt động của các tổ chức KH&CN. Viện cũng đã tiến hành xây dựng phương pháp luận đánh giá xếp hạng các tổ chức nghiên cứu cơ bản ở Việt Nam và thí điểm xếp hạng các tổ chức nghiên cứu cơ bản về khoa học vật liệu. Đã triển khai nhiệm vụ “Đánh giá một số tổ chức nghiên cứu và phát triển thuộc lĩnh vực khoa học vật liệu ở Việt Nam” theo Thông tư 38/2014/TT-BKHCN.

            Viện đã hoàn thiện phương pháp luận đánh giá chương trình Khoa học và Công nghệ thông qua việc đánh giá thí điểm một chương trình Khoa học và Công nghệ cấp nhà nước . Kế thừa kết quả của nghiên cứu này, Viện đã thu thập thông tin về một chương trình khoa học công nghệ và một chương trình khoa học xã hội trọng điểm cấp nhà nước và đang tiến hành thiết kế khung đánh giá kết quả thực hiện các chương trình. Đã tiến hành nghiên cứu các nội dung cơ bản về phương pháp luận đánh giá tác động của chính sách KH&CN sau khi ban hành thông qua kinh nghiệm nước ngoài.  

            Công tác định giá công nghệ: Mặc dù lĩnh vực Định giá công nghệ mới được triển khai từ năm 2011 nhưng đến năm 2015 đã thu được nhiều kết quả tốt, tạo nền cơ bản cho sự phát triển cho năm 2016 cũng như giai đoạn 2016-2021.

            Viện đang tiến hành nghiên cứu, xây dựng phương pháp đánh giá năng lực đổi mới công nghệ của doanh nghiệp. Đã nghiên cứu kinh nghiệm một số nước trong cách tiếp cận đánh giá năng lực đổi mới công nghệ của các doanh nghiệp; khảo sát và phân tích thực trạng quản lý, phát triển công nghệ tại các doanh nghiệp của Việt Nam . Phối hợp với Sở KH&CN một số tỉnh thành khác trong cả nước thực hiện công tác tư vấn và trực tiếp tham gia đánh giá trình độ công nghệ của doanh nghiệp: Sở KH&CN Yên Bái, Sở KH&CN Thanh Hóa, Sở KH&CN Quảng Nam, Sở KH&CN Bà Rịa - Vũng Tàu.

            Chủ động sử dụng những kết quả nghiên cứu thu được ứng dụng vào thực tiễn công tác định giá công nghệ. Trong năm 2015 Viện đã bắt đầu triển khai công tác định giá công nghệ  phục vụ cho công tác chuyển giao công nghệ.

            Ngoài ra, năm 2015 các kết quả nghiên cứu trong lĩnh vực đánh giá khoa học, đánh giá định giá công nghệ của Viện đã có 05 bài được công bố trên các tạp chí khoa học và công nghệ trong nước 02 bài đăng trong kỷ yếu hội thảo quốc tế. Viện cũng tích cực tham gia một số hoạt động quan trọng của Bộ liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của Viện như: tổ công tác xây dựng “Quy hoạch mạng lưới các tổ chức KH&CN”, Đề  án: “Xây dựng tiêu chí đánh giá và thực hiện đánh giá, lựa chọn tổ chức KHCN mạnh để tập trung đầu tư trong thời gian tới” do Vụ tổ chức cán bộ chủ trì, tham gia Tổ soạn thảo nhiều văn bản pháp quy quan trọng trong lĩnh vực KH&CN (Luật Chuyển giao công nghệ...).

            Công tác quản lý Cơ sở dữ liệu chuyên gia KH&CN của Bộ: Tính từ tháng 1/2015 đến hết tháng 11/2015, Viện cung cấp trên 10.000 lượt chuyên gia cho 16 đơn vị chức năng thuộc Bộ và 06 đơn vị ngoài Bộ (Đại học QGTPHCM, Văn phòng chương trình Tây Nguyên 3, VP Chương trình KHCN33, Bộ Tài Nguyên & Môi trường; Ủy ban dân tộc; Viện Hàn lâm KHXH và Sở KH&CN Khánh Hòa) để thành lập trên 800 Hội đồng tư vấn nhiệm vụ cấp Quốc gia và cung cấp chuyên gia cho một số hoạt động khác như: đánh giá phòng thí nghiệm trọng điểm, công tác thi đua khen thưởng, hỗ trợ việc tổ chức giải thưởng Tạ Quang Bửu, giới thiệu nhà khoa học trẻ tham gia gặp mặt Thủ tướng, giới thiệu các nhà khoa học chuẩn bị cho việc bố trí nhân sự tại Viện V-KIST, giới thiệu các nhà khoa học tham gia Hội đồng xét chọn các công trình đạt giải thưởng Hồ Chí Minh và Giải Nhà nước về KH&CN. Tổng kết số lượng các chuyên gia thuộc CSDL chuyên gia được sử dụng chính thức để thành lập các hội đồng tư vấn nhiệm vụ cấp Quốc gia thông qua các Quyết định thành lập Hội đồng gửi về từ các đơn vị chức năng đã cho thấy hiệu quả công tác khai thác CSDL đã tăng lên rõ rệt. Từ chỗ, có nhiều hội đồng không chọn được đủ 6 chuyên gia đến nay hầu hết tất cả các hội đồng đều đã có từ 6-9 chuyên gia  thuộc CSDL chuyên gia KH&CN đáp ứng yêu cầu. Điều này cũng đã được Lãnh đạo Bộ và các đơn vị trong ngoài Bộ có sử dụng chuyên gia nhìn nhận và đánh giá cao hoạt động của CSDL chuyên gia KH&CN cơ bản đã đáp ứng kịp thời về thời gian, về chất lượng và về sự khách quan trong việc mời chuyên gia tham gia các hoạt động tư vấn nhiệm vụ KH&CN cấp Quốc gia. 

 

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Thay mặt Lãnh đạo Bộ, Thứ trưởng Chu Ngọc Anh đánh giá cao những thành tựu mà Viện đã đạt được trong năm 2015, các kết quả hoạt động của Viện đã đóng góp tích cực cho hoạt động quản lý nhà nước về KH&CN, được các đơn vị trong Bộ thừa nhận và đánh giá cao. Thứ trưởng mong muốn trong năm 2016 Viện tiếp tục có những đóng góp hiệu quả cho Hoạt động quản lý của Bộ, tăng cường công tác Hợp tác Quốc tế, phối kết hợp chặt chẽ với các đơn vị trong Bộ để nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ của Viện. 

Hội nghị đã kết thúc tốt đẹp với sự đồng thuận, nhất trí cao của Lãnh đạo và toàn thể cán bộ trong Viện, tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Lãnh đạo Bộ, các ý kiến góp ý của các đơn vị phấn đấu hoàn thành tốt các nhiệm vụ đặt ra trong năm 2016, quyết tâm xây dựng Viện Đánh giá khoa học và Định giá công nghệ ngày càng phát triển và vững mạnh.

Nguồn: Viện Đánh giá Khoa học và Định giá Công nghệ

Những tin mới hơn:

Những tin cũ hơn:

 

Liên kết Website

 

Thống kê truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 7


Hôm nayHôm nay : 486

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 10216

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 839058