21:49 ICT Thứ năm, 20/06/2024

Trang chủ » Giới thiệu » Cơ sở pháp lý

Publicité du centre

Cơ sở pháp lý

Thứ ba - 13/12/2011 11:24

VIỆN ĐÁNH GIÁ

KHOA HỌC VÀ ĐỊNH GIÁ CÔNG NGHỆ (VISTEC)

Viện Đánh giá Khoa học và Định giá Công nghệ (tên giao dịch quốc tế: Vietnam Centre for Science and Technology Evaluation - VISTEC), là đơn vị sự nghiệp trực thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ, theo Quyết định số 76/QĐ-TTg ngày 16 tháng 01 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ. Chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của Viện Đánh giá Khoa học và Định giá Công nghệ được ban hành theo Quyết định số 1926/QĐ-BKHCN ngày 06 tháng 7 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ.

Vị trí, Chức năng của Viện

1. Viện Đánh giá khoa học và Định giá công nghệ ( sau đây viết tắt là Viện) là đơn vị sự nghiệp khoa học và công nghệ công lập trực thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ, giúp Bộ trưởng thực hiện chức năng đánh giá khoa học và định giá công nghệ; nghiên cứu khoa học, cung cấp dịch vụ đào tạo, tư vấn về đánh giá khoa học, định giá công nghệ phục vụ quản lý nhà nước về khoa học và công nghệ.

Viện có tên giao dịch quốc tế bằng tiếng anh là: Vietnam Centre for Science and Technology Evaluation ( viết tắt là VISTEC).

2. Viện được thực hiện cơ chế tự chủ đối với đơn vị sự nghiệp công lập theo quy định của pháp luật.

3. Viện có tư cách pháp nhân, có con dấu riêng và được mở tài khoản tại Kho bạc nhà nước và Ngân hàng để hoạt động và giao dịch theo quy định của pháp luật. Viện có trụ sở chính tại Hà Nội. 

Nhiệm vụ và quyền hạn của Viện:

1. Trình Bộ trưởng phương hướng, chủ trương và kế hoạch hoạt động của Viện trong từng thời kỳ và tổ chức thực hiện sau khi được phê duyệt.

2. Chủ trì hoặc phối hợp với các đơn vị có liên quan thuộc Bộ xây dựng và trình Bộ trưởng dự thảo các văn bản pháp luật về đánh giá khoa học và định giá công nghệ.

3. Tổ chức nghiên cứu xây dựng phương pháp luận, tiêu chí, quy trình, nghiệp vụ về đánh giá khoa học và đánh giá, định giá công nghệ, bao gồm: đánh giá tổ chức khoa học và công nghệ; đánh giá hiệu quả và tác động của chính sách, chiến lược khoa học và công nghệ; đánh giá nhiệm vụ khoa học và công nghệ; đánh giá nhân lực khoa học và công nghệ; đánh giá năng lực đổi mới sáng tạo, dự báo phát triển công nghệ; đánh giá, định giá công nghệ.

4. Tổ chức, thực hiện hoạt động đánh giá khoa học và định giá công nghệ, Cung cấp kết quả về đánh giá khoa học và định giá công nghệ theo quy định của pháp luật

5. Xây dựng và quản lý các cơ sở dữ liệu về đánh giá khoa học, định giá công nghệ và cơ sở dữ liệu chuyên gia khoa học và công nghệ phục vụ công tác quản lý nhà nước trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ được giao.

6. Nghiên cứu, đề xuất biện pháp để phát triển các tổ chức đánh giá khoa học và định giá công nghệ.

7. Tham gia xây dựng, phát triển đội ngũ chuyên gia, cộng tác viên thực hiện hoạt động phân tích, đánh giá khoa học, định giá công nghệ và triển khai hoạt động đánh giá khoa học, đánh giá, định giá công nghệ tại các địa phương trong cả nước.

8. Phổ biến, hướng dẫn áp dụng các tiêu chí và phương pháp đánh giá khoa học và đánh giá, định giá công nghệ;

9. Tổ chức, thực hiện hoạt động đào tạo, dịch vụ đào tạo, tư vấn, tập huấn kỹ năng về đánh giá khoa học và đánh giá, định giá công nghệ trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ được giao.

10. Tổ chức hội nghị, hội thảo, diễn đàn, triển lãm; hợp tác, liên doanh, liên kết với các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước và thực hiện các hoạt động hợp tác quốc tế trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ được giao theo quy định của pháp luật.

11. Thực hiện chế độ thông tin, báo cáo định kỳ hàng tháng, quý, năm hoặc đột xuất theo yêu cầu về tình hình, kết quả và những nội dung liên quan đến công tác đánh giá khoa học và định giá công nghệ.

12. Quản lý công chức, viên chức, người lao động, tài chính, tài sản và tài liệu của Viện theo phân cấp của Bộ và quy định của pháp luật.

13. Thực hiện các nhiệm vụ khác được Bộ trưởng giao.

Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Viện Đánh giá khoa học và định giá công nghệ

 

Thông tin liên hệ:

Viện Đánh giá Khoa học và Định giá Công nghệ

Địa chỉ: 39 Trần Hưng Đạo - Hoàn Kiếm - Hà Nội

Điện thoại: 024.39365111 024.39365112 - 024.39386128 - 024. 39393485

Fax: (84-24) 3936 5112

Email: vp.vistec@most.gov.vn

 

Thống kê truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 27


Hôm nayHôm nay : 6031

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 123140

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 3876483

Liên kết Website