02:48 ICT Thứ hai, 22/04/2024
Thông báo từ Hệ thống
Nên chú ý Nên chú ý: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in file /includes/class/request.class.php on line 610
Nên chú ý Nên chú ý: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in file /includes/class/request.class.php on line 612
Nên chú ý Nên chú ý: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in file /includes/class/request.class.php on line 610
Nên chú ý Nên chú ý: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in file /includes/class/request.class.php on line 610
Nên chú ý Nên chú ý: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in file /includes/class/request.class.php on line 368
Nên chú ý Nên chú ý: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in file /includes/class/request.class.php on line 389
Lỗi cảnh báo Lỗi cảnh báo: file_put_contents(): Only 0 of 109 bytes written, possibly out of free disk space in file /includes/class/flood.class.php on line 104
Nên chú ý Nên chú ý: mysql_connect(): The mysql extension is deprecated and will be removed in the future: use mysqli or PDO instead in file /includes/class/mysql.class.php on line 101
Lỗi cảnh báo Lỗi cảnh báo: Illegal string offset 'exp_time' in file /includes/core/user_functions.php on line 155
Lỗi cảnh báo Lỗi cảnh báo: Illegal string offset 'exp_time' in file /includes/core/user_functions.php on line 155
Lỗi cảnh báo Lỗi cảnh báo: Illegal string offset 'exp_time' in file /includes/core/user_functions.php on line 155
Lỗi cảnh báo Lỗi cảnh báo: Illegal string offset 'exp_time' in file /includes/core/user_functions.php on line 155
Lỗi cảnh báo Lỗi cảnh báo: Illegal string offset 'exp_time' in file /includes/core/user_functions.php on line 155
Lỗi cảnh báo Lỗi cảnh báo: Illegal string offset 'exp_time' in file /includes/core/user_functions.php on line 155

Trang chủ » Hoạt động KH & CN » Đánh giá Chương trình

Publicité du centre

Quyết định 23/2006/QĐ-BKHCN ngày 23/11/2006 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ

Thứ sáu - 13/01/2012 10:46

 

Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của “Quy chế tổ chức quản lý hoạt động Chương trình khoa học và công nghệ trọng điểm cấp Nhà nước giai đoạn 2006-2010” ban hành kèm theo Quyết định số 18/2006/QĐ-BKHCN ngày 15/9/2006 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ

QUYẾT ĐỊNH

Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của “Quy chế tổ chức quản lý hoạt động Chương trình khoa học và công nghệ trọng điểm cấp Nhà nước giai đoạn 2006-2010” ban hành kèm theo Quyết định số 18/2006/QĐ-BKHCN ngày 15/9/2006 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ

_________________

 BỘ TRƯỞNG

BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

          Căn cứ Luật Khoa học và Công nghệ ngày 09 tháng 6 năm 2000;

          Căn cứ Nghị định 54/2003/NĐ-CP ngày 19 tháng 5 năm 2003 của Chính phủ qui định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Khoa học và Công nghệ và Nghị định số 28/2004/NĐ-CP ngày 16 tháng 01 năm 2004 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 54/2003/NĐ-CP;

           Căn cứ Quyết định số 67/2006/QĐ-TTg ngày 21 tháng 3 năm 2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ khoa học và công nghệ chủ yếu giai đoạn 5 năm 2006-2010;

           Theo đề nghị của các Ông Vụ trưởng Vụ Kế hoạch-Tài chính, Vụ Khoa học và Công nghệ các ngành kinh tế-kỹ thuật, Vụ Khoa học Xã hội và Tự nhiên,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của “Quy chế tổ chức quản lý hoạt động Chương trình khoa học và công nghệ trọng điểm cấp Nhà nước giai đoạn 2006-2010” ban hành kèm theo Quyết định số 18/2006/QĐ-BKHCN ngày 15/9/2006 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ với nội dung cụ thể như sau:

1. Điều 5 được sửa đổi, bổ sung như sau:

“Điều 5. Tổ chức bộ máy quản lý Chương trình

1. Tổ chức bộ máy các Chương trình gồm:

a) Các Ban chủ nhiệm Chương trình và tổ thư ký giúp việc cho Ban Chủ nhiệm;

b) Văn phòng các Chương trình.

2. Ban chủ nhiệm Chương trình do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quyết định thành lập, có nhiệm vụ giúp Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ tổ chức, quản lý việc thực hiện Chương trình.

3. Văn phòng các Chương trình là đơn vị sự nghiệp thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ, do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quyết định thành lập, giúp Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ trong việc quản lý hoạt động các Chương trình.”

2. Điều 7 được sửa đổi, bổ sung như sau:

 

“Điều 7. Trách nhiệm, quyền hạn và cơ cấu tổ chức bộ máy của Văn phòng các Chương trình

Trách nhiệm, quyền hạn và cơ cấu tổ chức bộ máy của Văn phòng các Chương trình được quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của Văn phòng các Chương trình do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành.”

 

3. Khoản 7 Điều 8 được sửa đổi, bổ sung như sau:

“7. Được ghi nhận các kết quả của đề tài, dự án làm căn cứ để xem xét cho Tổ chức chủ trì được chủ trì hoặc tham gia thực hiện các nhiệm vụ khoa học và công nghệ khác do Bộ Khoa học và Công nghệ tổ chức.”

4. Khoản 4 Điều 9 được sửa đổi, bổ sung như sau:

“4. Kiểm tra, đôn đốc các tổ chức, cá nhân tham gia phối hợp trong việc thực hiện đề tài, dự án theo Hợp đồng. Thực hiện báo cáo 6 tháng một lần và báo cáo đột xuất về tình hình triển khai nhiệm vụ, sử dụng kinh phí của đề tài, dự án.”

5. Bãi bỏ Điều 29 của “Quy chế tổ chức quản lý hoạt động Chương trình khoa học và công nghệ trọng điểm cấp Nhà nước giai đoạn 2006-2010” ban hành kèm theo Quyết định số 18/2006/QĐ-BKHCN ngày 15/9/2006 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ và sửa đổi, bổ sung Điều 30 của Quy chế (nay là Điều 29 mới) như sau:

“Điều 29. Tổ chức thực hiện.

1. Bộ Khoa học và Công nghệ hướng dẫn và tổ chức thực hiện Quy chế này.

 

2. Bộ Khoa học và Công nghệ phối hợp với Hội đồng Lý luận Trung ương ban hành Quy định về tổ chức quản lý hoạt động Chương trình nghiên cứu khoa học xã hội về lý luận chính trị, tư tưởng, xây dựng Đảng giai đoạn 2006-2010 do Hội đồng Lý luận Trung ương chủ trì xác định.”

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.

Điều 3. Các ông Vụ trưởng Vụ Kế hoạch-Tài chính, Vụ Khoa học và Công nghệ các ngành kinh tế-kỹ thuật, Vụ Khoa học Xã hội và Tự nhiên, Chánh Văn phòng Bộ, Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ và Thủ trưởng các cơ quan, tổ chức liên quan có trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:

-  Thủ tướng, các Phó Thủ tướng CP;

-  Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP;

- VP Quốc hội, VP Chủ tịch nước;

- VP Chính phủ;

-  Công báo;

-  Cục Kiểm tra văn bản (Bộ TP);

- Các Sở KH&CN;

- Các đơn vị trực thuộc Bộ KH&CN;

- Lưu VT, Vụ KH-TC.

KT. BỘ TRƯỞNG

THỨ TRƯỞNG

 (Đã ký) Trần Quốc Thắng

Những tin cũ hơn:

 

Thống kê truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 6


Hôm nayHôm nay : 279

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 156655

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 3577560

Liên kết Website