22:52 ICT Thứ sáu, 08/12/2023

Trang chủ » Hoạt động KH & CN » Đánh giá Chương trình

Publicité du centre

Quyết định Số: 18/2006/QĐ-BKHCN ngày 15/09/2006 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ

Thứ sáu - 13/01/2012 10:41

 

Về việc ban hành “Quy chế tổ chức quản lý hoạt động Chương trình khoa học và công nghệ trọng điểm cấp Nhà nước giai đoạn 2006-2010”

QUYẾT ĐỊNH

Về việc ban hành “Quy chế tổ chức quản lý hoạt động Chương trình khoa học và công nghệ trọng điểm cấp Nhà nước giai đoạn 2006-2010”

 

BỘ TRƯỞNG

BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

 

          Căn cứ Luật Khoa học và Công nghệ ngày 09 tháng 6 năm 2000;

          Căn cứ Nghị định số 54/2003/NĐ-CP ngày 19 tháng 5 năm 2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Khoa học và Công nghệ và Nghị định số 28/2004/NĐ-CP ngày 16 tháng 01 năm 2004 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 54/2003/NĐ-CP;

          Căn cứ Quyết định số 67/2006/QĐ-TTg ngày 21 tháng 3 năm 2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ khoa học và công nghệ chủ yếu giai đoạn 5 năm 2006-2010;

          Theo đề nghị của các Ông Vụ trưởng Vụ Kế hoạch-Tài chính, Vụ Khoa học và Công nghệ các ngành kinh tế-kỹ thuật, Vụ Khoa học Xã hội và Tự nhiên,

QUYẾT ĐỊNH:

          Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này “Quy chế tổ chức quản lý hoạt động Chương trình khoa học và công nghệ trọng điểm cấp Nhà nước giai đoạn 2006-2010”.

          Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.

          Điều 3. Các Ông Vụ trưởng Vụ Kế hoạch-Tài chính, Vụ Khoa học và Công nghệ các ngành kinh tế-kỹ thuật, Vụ Khoa học Xã hội và Tự nhiên, Chánh Văn phòng Bộ, Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ và Thủ trưởng các cơ quan, tổ chức có liên quan có trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng CP;

- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP;

- VP Quốc hội, VP Chủ tịch nước;

- VP Chính phủ;

- Công báo;

- Cục Kiểm tra văn bản (Bộ TP);

- Các Sở KH&CN;

- Các đơn vị trực thuộc Bộ KH&CN;

- Lưu VT, Vụ KH-TC.

KT. BỘ TRƯỞNG

THỨ TRƯỞNG

(Đã ký) Trần Quốc Thắng

Những tin mới hơn:

 

Thống kê truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 3


Hôm nayHôm nay : 837

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 8716

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 2503724

Liên kết Website