23:04 ICT Thứ năm, 20/06/2024

Trang chủ » Hoạt động KH & CN » Đánh giá Để tài, Dự án

Publicité du centre

Quyết định số 11/2007/QĐ-BKHCN NGÀY 4/6/2006 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ

Thứ sáu - 13/01/2012 10:38

 

Quyết định ban hành “Quy định tuyển chọn, xét chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện đề tài khoa học xã hội và nhân văn cấp nhà nước”

 

QUYẾT ĐỊNH

 

Ban hành “Quy định tuyển chọn, xét chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện đề tài khoa học xã hội và nhân văn cấp nhà nước”

_______________________

 

BỘ TRƯỞNG

BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

 

Căn cứ Nghị định số 81/2002/NĐ-CP ngày 17/10/2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Khoa học và Công nghệ;

Căn cứ Nghị định số 54/2003/NĐ-CP ngày 19/5/2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Khoa học và Công nghệ và Nghị định số 28/2004/NĐ-CP ngày 16/01/2004 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 54/2003/NĐ-CP;

Căn cứ Nghị định số 201/2004/NĐ-CP ngày 10/12/2004 của Chính phủ về Quy chế Quản lý hoạt động khoa học xã hội và nhân văn;

Xét đề nghị của các Ông Vụ trưởng Vụ Khoa học xã hội và Tự nhiên và Vụ Kế hoạch - Tài chính,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này “Quy định tuyển chọn, xét chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện đề tài nghiên cứu khoa học xã hội và nhân văn cấp nhà nước”.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày đăng Công báo.

Điều 3. Các Ông Vụ trưởng Vụ Khoa học Xã hội và Tự nhiên, Vụ Kế hoạch - Tài chính, Chánh Văn phòng, Chủ nhiệm các chương trình khoa học xã hội và nhân văn trọng điểm cấp nhà nước giai đoạn 2006-2010, Giám đốc Văn phòng các chương trình KH&CN cấp Nhà nước, Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ và Thủ trưởng các cơ quan, tổ chức liên quan có trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;

- Công báo;

- Cục KTVB (Bộ Tư pháp);

- Lưu VT, KH-TC.

KT. BỘ TRƯỞNG

THỨ TRƯỞNG

(Đã ký)Lê Đình Tiến

Những tin cũ hơn:

 

Thống kê truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 23


Hôm nayHôm nay : 6349

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 123458

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 3876801

Liên kết Website