02:46 ICT Thứ hai, 05/06/2023

Trang chủ » Hoạt động KH & CN » Đánh giá Tổ chức

Publicité du centre

Quyết định số 08/2008/QĐ-BKHCN ngày 8/7/2008 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ

Thứ sáu - 13/01/2012 10:48

 

Quyết định của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ về tổ chức, điều hành, quản lý, kiểm tra đánh giá phòng thí nghiệm trọng điểm. Quyết định được đăng Công báo ngày 3/8/2008 và có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo; thay thế Quyết định số 01/2002/QĐ-BKHCNMT ngày 31/1/2002 về việc ban hành Quy chế tạm thời về tổ chức và hoạt động của phòng thí nghiệm trọng điểm.

QUYẾT ĐỊNH

Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của phòng thí nghiệm trọng điểm

 

BỘ TRƯỞNG

BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

 

Căn cứ Nghị định số 28/2008/NĐ-CP ngày 14 tháng 3 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Khoa học và Công nghệ;

Căn cứ Quyết định số 850/QĐ-TTg ngày 07 tháng 9 năm 2000 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án "Xây dựng các phòng thí nghiệm trọng điểm”;

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính, Vụ trưởng Vụ Pháp chế và Chánh Văn phòng,

 

QUYẾT ĐỊNH

 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này "Quy chế tổ chức và hoạt động của phòng thí nghiệm trọng điểm".

 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày đăng Công báo và thay thế Quyết định số 01/2002/QĐ-BKHCNMT ngày 31 tháng 01 năm 2002 của Bộ trưởng Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường (nay là Bộ Khoa học và Công nghệ) về việc ban hành “Quy chế tạm thời về tổ chức và hoạt động của phòng thí  nghiệm trọng điểm”.

 

Điều 3. Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ; Thủ trưởng các Cơ quan chủ quản, Thủ trưởng các Cơ quan chủ trì, Chủ tịch Hội đồng, Giám đốc các phòng thí nghiệm trọng điểm và các Bộ, ngành liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

-  Như Điều 3;

- Văn phòng Chính phủ;

- Các Bộ, Cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;  

- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

- Cục Kiểm tra văn bản

-Bộ Tư pháp;

- Công báo;

- Lưu VT, Vụ KHTC.

KT. BỘ TRƯỞNG

THỨ TRƯỞNG

(Đã ký) Trần Quốc Thắng

 

Thống kê truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 4


Hôm nayHôm nay : 32

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 3987

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 2103419

Liên kết Website