03:55 ICT Thứ tư, 17/07/2024

Trang chủ » Tin tức & Sự kiện » Thông báo

Publicité du centre

Thông báo tuyển dụng viên chức 2020

Thứ sáu - 29/05/2020 13:46
Căn cứ nhu cầu công việc, vị trí việc làm, tiêu chuẩn chức danh nghệ nghiệp và Công văn số 1488/BKHCN-TCCB ngày 25 tháng 5 năm 2020 của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc tuyển dụng viên chức sự nghiệp năm 2020 của Viện Đánh giá khoa học và Định giá công nghệ (Viện Đánh giá)

THÔNG BÁO

Tuyển dụng viên chức năm 2020

Căn cứ nhu cầu công việc, vị trí việc làm, tiêu chuẩn chức danh nghệ nghiệp và Công văn số 1488/BKHCN-TCCB ngày 25 tháng 5 năm 2020 của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc tuyển dụng viên chức sự nghiệp năm 2020 của Viện Đánh giá khoa học và Định giá công nghệ (Viện Đánh giá), Viện Đánh giá thông báo tuyển dụng 10 viên chức sự nghiệp năm 2020, cụ thể như sau:

I. Điều kiện Đăng ký tuyển dụng:

1. Người có đủ các điều kiện sau đây không phân biệt dân tộc, nam nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo được đăng ký dự tuyển viên chức:

a) Có quốc tịch Việt Nam và cư trú tại Việt Nam.

b) Từ đủ 18 tuổi trở lên.

c) Có Phiếu đăng ký dự tuyển theo mẫu quy định.

d) Có lý lịch rõ ràng.

đ) Trình độ đào tạo, bồi dưỡng: Có văn bằng, chứng chỉ phù hợp với vị trí dự tuyển (theo Biểu chi tiết kèm theo).

e) Có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt.

f) Có đủ sức khỏe để đảm nhận nhiệm vụ.

2. Những người sau đây không được đăng ký dự tuyển viên chức:

a) Mất năng lực hành vi dân sự hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự.

b) Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành bản án, quyết định về hình sự của Tòa án; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng.

3. Ưu tiên trong tuyển dụng:

Thực hiện theo quy định tại Khoản 4 Điều 2 Nghị định số 161/2018/NĐ-CP ngày 29 tháng 11 năm 2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng công chức, viên chức; nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức và thực hiện hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập.

II. hình thức, Nội dung tuyển dụng:

Việc tuyển dụng viên chức được thực hiện theo hình thức xét tuyển, thực hiện theo 02 vòng, cụ thể như sau:

1. Vòng 1:Kiểm tra điều kiện, tiêu chuẩn của người dự tuyển đăng ký tại Phiếu đăng ký dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm.

2. Vòng 2: Phỏng vấn.

Thí sinh có hồ sơ đáp ứng đầy đủ các yêu cầu đối với từng vị trí đăng ký dự tuyển sẽ được tham dự vòng 2.

- Nội dung phỏng vấn: năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của người dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển dụng.

 - Hình thức: phỏng vấn, thời gian 30 phút. Thang điểm 100.

Thời gian và địa điểm xét tuyển vòng 2 sẽ được thông báo trên website của Viện Đánh giá khoa học và Định giá công nghệ và trực tiếp tới từng ứng viên đạt yêu cầu tại Vòng 1. Sau đợt tuyển dụng này, Viện Đánh giá khoa học và Định giá công nghệ không tuyển dụng được đủ số chỉ tiêu nêu trên thì Viện tiếp tục thực hiện tuyển dụng đợt 2 trong năm 2020 theo số lượng chỉ tiêu đã được phê duyệt.

3. Cách tính điểm và xác định người trúng tuyển trong kỳ xét tuyển viên chức

Người trúng tuyển phải đáp ứng đủ các điều kiện sau:

a) Có kết quả phỏng vấn ở vòng 2 từ 50 điểm trở lên.

b) Có số điểm vòng 2 cộng với điểm ưu tiên (nếu có) cao hơn lấy theo thứ tự từ cao xuống thấp trong phạm vi chỉ tiêu được tuyển dụng của từng vị trí việc làm.

c) Trường hợp có từ 2 người trở lên có kết quả thi ở vòng 2 cộng với điểm ưu tiên (nếu có) bằng nhau ở chỉ tiêu cuối cùng cần tuyển dụng thì người có điểm thi ở vòng 2 cao hơn là người trúng tuyển; nếu vẫn không xác định được người trúng tuyển thì đơn vị có thẩm quyền tuyển dụng viên chức quyết định người trúng tuyển.

Trường hợp người dự xét tuyển viên chức thuộc nhiều diện ưu tiên quy định tại khoản 3 Điều 10 Nghị định này thì chỉ được cộng điểm ưu tiên cao nhất vào kết quả điểm thi tại vòng 2 theo quy định tại khoản 2 Điều 10 Nghị định số 161/2018/NĐ-CP ngày 29 tháng 11 năm 2018 của Chính phủ.

III. VỊ TRÍ VIỆC LÀM, CHỈ TIÊU TUYỂN DỤNG

TT

Vị trí tuyển dụng

Số lượng

1

Nghiên cứu viên về đánh giá khoa học

01

2

Nghiên cứu viên về đánh giá trình độ công nghệ, dự báo phát triển công nghệ

01

3

Nghiên cứu viên về dữ liệu đánh giá khoa học và công nghệ

02

4

Tư vấn đánh giá khoa học và định giá công nghệ (tư vấn, triển khai dịch vụ định giá công nghệ; đánh giá, định giá tài sản trí tuệ, kết quả nghiên cứu, chuyển giao công nghệ)

02

5

Văn phòng Viện

04

Kế toán viên (kế toán tổng hợp)

01

Chuyên viên quản lý khoa học nội bộ - hợp tác quốc tế, Hành chính -  Tổng hợp

01

Chuyên viên hành chính (Văn thư, lưu trữ, tài sản, phòng cháy chữa cháy, lễ tân)

01

Chuyên viên Tổ chức cán bộ

01

 

Tổng số

10

IV. HỒ SƠ ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN, THỜI GIAN NHẬN HỒ SƠ

1. Hồ sơ đăng ký dự tuyển

- Phiếu đăng ký dự tuyển (theo mẫu kèm theo Thông báo này).

- Bản Sơ yếu lý lịch tự thuật (dán ảnh 4x6 được chụp trong thời gian 06 tháng tính đến ngày nộp hồ sơ) có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền trong thời hạn 30 ngày tính đến ngày nộp hồ sơ đăng ký dự tuyển.

- Bản sao các văn bằng, chứng chỉ và kết quả học tập theo yêu cầu của vị trí đăng ký dự tuyển, được cơ quan có thẩm quyền chứng thực. Trường hợp có văn bằng do cơ sở đào tạo nước ngoài cấp phải được Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt Nam công nhận.

- Giấy chứng nhận sức khỏe còn giá trị sử dụng do cơ quan y tế đủ điều kiện được khám sức khỏe chứng nhận theo quy định tại Thông tư số 14/2013/TT-BYT của Bộ Y tế về việc hướng dẫn khám sức khỏe.

- Bản sao công chứng các giấy tờ thuộc đối tượng ưu tiên trong tuyển dụng viên chức (nếu có) được cơ quan, tổ chức có thẩm quyền chứng thực.

- Lý lịch khoa học (nếu có) có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền.

- 02 phong bì ghi đầy đủ thông tin nơi nhận của thí sinh.

- 02 ảnh 4x6 cm (chụp trong thời gian 06 tháng tính đến ngày nộp hồ sơ).

Hồ sơ dự thi của mỗi thí sinh đựng trong 01 túi hồ sơ riêng, ngoài túi hồ sơ ghi rõ họ tên, địa chỉ, điện thoại liên hệ và thống kê các loại giấy tờ, số lượng hồ sơ có bên trong.

Mỗi thí sinh chỉ được đăng ký dự tuyển vào 01 vị trí, hoàn toàn chịu trách nhiệm về hồ sơ đăng ký dự thi. Trường hợp thí sinh nộp vào từ 02 vị trí trở lên, khai man không đúng sự thật sẽ bị loại khỏi danh sách dự thi hoặc bị hủy kết quả xét tuyển.

2. Thời gian và địa điểm nộp hồ sơ đăng ký tuyển dụng

- Thời gian nhận hồ sơ và lệ phí đăng ký dự tuyển: Trong giờ hành chính các ngày làm việc từ ngày 28/5/2020 đến hết ngày 28/6/2020.

- Địa điểm nhận hồ sơ và thu phí đăng ký dự tuyển:

Phòng 414 - 39 Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội (Văn phòng Viện)

Điện thoại liên hệ: 024.3936 5112.

Mẫu Đơn đăng ký dự tuyển theo quy định tại Thông tư số 03/2019/TT-BNV ngày 14/5/2019.

3. Lệ phí

Thực hiện theo Thông tư số 228/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tuyển dụng, dự thi nâng ngạch, thăng hạng công chức, viên chức.

Mức thu phí: 500.000 đồng/hồ sơ đăng ký dự tuyển (Năm trăm nghìn đồng chẵn trên một hồ sơ đăng ký dự tuyển).

 V. THỜI GIAN DỰ KIẾN TỔ CHỨC PHỎNG VẤN

Thời gian: dự kiến tổ chức vào cuối tháng 6 đầu tháng 7 năm 2020.

 

Nơi nhận:

- Thứ trưởng Trần Văn Tùng (đê b/c);

- Vụ TCCB (để b/c);

- Cổng TTĐT Bộ KH&CN (để đăng tin);

- Báo KHPT (để đăng tin);

- Các đơn vị có liên quan;

- Lưu: VT.

VIỆNTRƯỞNG
 

 

(Đã ký)

 

 

Trần Hậu Ngọc

 

Tệp đính kèm:

Thông báo tuyển dụng viên chức của Viện Đánh giá Khoa học và Định giá công nghệ (.doc).

Phiếu đăng ký dự tuyển (.doc).

Phiếu đăng ký tuyển dụng và Phụ lục vị trí tiêu chuẩn (.pdf)

Những tin mới hơn:

Những tin cũ hơn:

 

Tin tiêu điểm

Đánh giá kết quả hoạt động và chất lượng cung cấp dịch vụ công của tổ chức khoa học và công nghệ công lập tại Viện Khoa học Thủy lợi miền Nam
Hội thảo "Thực trạng Tốc độ đổi mới công nghệ, thiết bị tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2018-2022 và đề xuất giải pháp nâng cao chỉ số tốc độ đổi mới công nghệ, thiết bị đến năm 2030"
Nghiệm thu nhiệm vụ KH&CN cấp Tỉnh “Đánh giá tốc độ đổi mới công nghệ, thiết bị tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 2018-2022 và giải pháp đến năm 2025”
Hội thảo cung cấp thêm các luận cứ khoa học và thực tiễn góp phần hoàn thiện phương pháp tính toán tốc độ đổi mới công nghệ, thiết bị, phục vụ các cấp lãnh đạo có cơ sở để hoạch định chiến lược chính sách trong phát triển KH&CN tại Hà Tĩnh.
Hội thảo cung cấp thêm các luận cứ khoa học và thực tiễn góp phần hoàn thiện phương pháp tính toán tốc độ đổi mới công nghệ, thiết bị, phục vụ các cấp lãnh đạo có cơ sở để hoạch định chiến lược chính sách trong phát triển KH&CN tại Hà Tĩnh.
Hội thảo cung cấp thêm các luận cứ khoa học và thực tiễn góp phần hoàn thiện phương pháp tính toán tốc độ đổi mới công nghệ, thiết bị, phục vụ các cấp lãnh đạo có cơ sở để hoạch định chiến lược chính sách trong phát triển KH&CN tại Hà Tĩnh.
ĐẠI HỘI CÔNG ĐOÀN VIỆN ĐÁNH GIÁ KHOA HỌC VÀ ĐỊNH GIÁ CÔNG NGHỆ NHIỆM KỲ 2023-2028

Liên kết Website

 

Thống kê truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 11


Hôm nayHôm nay : 640

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 164222

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 4092648