21:39 ICT Thứ năm, 20/06/2024

Trang chủ » Tin tức & Sự kiện » Tin tổng hợp » Tin hoạt động của Viện

Publicité du centre

Viện Đánh giá khoa học và Định giá công nghệ - Bộ Khoa học và Công nghệ tổ chức Hội nghị cán bộ chức, viên chức và người lao động năm 2020

Thứ hai - 25/01/2021 12:33
Ngày 20/01/2021, tại Hà Nội, Viện Đánh giá khoa học và Định giá công nghệ (Viện Đánh giá) - Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN) đã tổ chức Hội nghị cán bộ công chức, viên chức và người lao động năm 2020

Tham dự và chủ trì Hội nghị, có TS. Trần Hậu Ngọc, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Bộ KH&CN, Bí thư chi bộ Viện, Viện trưởng; các đồng chí Lãnh đạo Viện, Chi ủy, Ban Chấp hành Công đoàn, Đoàn thanh niên và toàn bộ công chức, viên chức, người lao động trong Viện.

Tại Hội nghị, TS. Trịnh Minh Tâm – Phó Viện trưởng đã thay mặt lãnh đạo Viện báo cáo tổng kết công tác trong năm 2020 và những nhiệm vụ trọng tâm của Viện trong năm 2021, nghe ý kiến thảo luận của lãnh đạo các đơn vị thuộc Viện.

Toàn cảnh Hội nghị

Năm 2020, được sự quan tâm chỉ đạo của Lãnh đạo Bộ, sự phối hợp của các đơn vị chức năng thuộc Bộ, với tinh thần đoàn kết, nỗ lực phấn đấu của tập thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động, Viện Đánh giá đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác năm 2020, cụ thể như sau:

Kết quả công tác phục vụ quản lý nhà nước của Bộ:

Quản lý, khai thác cơ sở dữ liệu (CSDL) chuyên gia phục vụ công tác quản lý của Bộ KH&CN: Tính từ đầu năm 2020 đến 20/12/2020, Viện Đánh giá đã cung cấp hơn 9.200 lượt chuyên gia để thành lập hơn 720 Hội đồng tư vấn nhiệm vụ cấp Quốc gia cho 14 đơn vị chức năng thuộc Bộ và 07 đơn vị ngoài Bộ. Hoạt động của CSDL chuyên gia đã được Lãnh đạo Bộ và các đơn vị chức năng trực thuộc Bộ đánh giá đã cơ bản đáp ứng được yêu cầu của công tác quản lý và tiếp cận với thông lệ Quốc tế .   

Công tác xây dựng văn bản: Viện chủ trì phối hợp Vụ Pháp chế và các đơn vị liên quan xây dựng dự thảo Quyết định của Bộ trưởng ban hành kế hoạch triển khai Thông tư số 18/2019/TT-BKHCN về “đánh giá kết quả hoạt động và cung cấp dịch vụ công của các tổ chức KH&CN”. Bộ trưởng đã ký ban hành tại Quyết định số 2548/QĐ-BKHCN ngày 17/9/2020. Hiện tại, Viện đang phối hợp với các đơn vị liên quan triển khai các nội dung được nêu trong quyết định trên. Đồng thời, xây dựng Khung “Báo cáo đánh giá của các chương trình KH&CN quốc gia phục vụ tái cơ cấu các chương trình Quốc gia” theo chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ KH&CN; Chuẩn bị nhiều tài liệu cung cấp cơ sở lý luận, thực tiễn phục vụ các Đề án của Bộ; tham gia Tổ biên tập, ban soạn thảo một số văn bản liên quan đến lĩnh vực đánh giá, định giá công nghệ.

Công tác phối hợp với các địa phương:Viện tích cực phối hợp, hỗ trợ các Sở KH&CN địa phương: Thái Bình, Bắc Giang, Yên Bái, Tiền Giang, Bà Rịa-Vũng Tàu, Thái Nguyên... đánh giá trình độ và năng lực công nghệ doanh nghiệp sản xuất, cập nhật phần mềm theo Thông tư 17/2019/TT-BKHCN hướng dẫn đánh giá trình độ và năng lực công nghệ doanh nghiệp sản xuất. Đã triển khai thực hiện các nội dung tư vấn “Đánh giá tính toán chỉ số năng suất các yếu tố tổng hợp –TFP” với Sở KH&CN Kiên Giang và đồng tổ chức 01 Hội thảo công bố kết quả tại tỉnh Kiên Giang.

Viện tiếp tục triển khai định giá một số KQNC được hình thành từ NSNN, theo hướng dẫn được quy định tại Thông tư số 39/2014/TT-BKHCN và các văn bản liên quan khác, hỗ trợ các Sở KH&CN và nhiều doanh nghiệp xác định giá trị công nghệ nhằm mục đích giao quyền, chuyển giao công nghệ, thành lập doanh nghiệp KH&CN.

Về công tác triển khai các nhiệm vụ nghiên cứu:

Năm 2020, Viện tiếp tục triển khai tốt các hoạt động nghiên cứu với thực hiện 02 nhiệm vụ bắt đầu thực hiện từ năm 2020, 03 nhiệm vụ chuyển tiếp từ năm 2019 theo đúng tiến độ đã được phê duyệt; các kết quả nghiên cứu đã cung cấp cho các đơn vị liên quan trong Bộ nhiều tài liệu hữu ích phục vụ công tác quản lý nhà nước... Thông qua các kết quả nghiên cứu, Viện đã có 07 bài báo được công bố trên các tạp chí KH&CN trong nước, 01 bài kỷ yếu hội thảo quốc tế về lĩnh vực đánh giá khoa học và định giá công nghệ và 01 cuốn sách chuyên khảo. Viện đã tổ chức hội đồng xét duyệt các danh mục đề xuất nhiệm vụ cấp Bộ, cấp cơ sở năm 2021; xây dựng nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng năm 2021 của các đơn vị thuộc Viện và đã gửi đề xuất các nhiệm vụ về Bộ theo đúng tiến độ yêu cầu.

Tiếp tục phối hợp một số địa phương triển khai công tác đánh giá trình độ và năng lực công nghệ doanh nghiệp sản xuất và tính toán tốc độ đổi mới công nghệ đồng thời đề xuất thực hiện một số nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp tỉnh tại một số địa phương.

Về công tác tổ chức cán bộ:

Công tác tổ chức cán bộ được Viện thực hiện nghiêm túc, đúng quy định. Kết quả kiểm tra công tác tổ chức cán bộ giai đoạn 2017 – 2020 đã được nêu rõ tại Thông báo số 2024/TB-BKHCN ngày 13/7/2020 của Bộ KH&CN: “Công tác tổ chức cán bộ của Viện đã thực hiện theo quy định hiện hành; chế độ, chính sách đối với cán bộ được triển khai kịp thời, bảo đảm theo quy định”.

Viện đã tiến hành rà soát quy hoạch bổ sung Lãnh đạo Viện và Lãnh đạo cấp Phòng giai đoạn 2021-2025 theo đúng trình tự, quy định. Theo phân cấp được giao, Viện đã tiến hành đầy đủ các thủ tục để Viện trưởng bổ nhiệm 03 viên chức quản lý cấp phòng: Chánh Văn phòng Viện, Trưởng phòng và Phó Trưởng phòng Nghiên cứu đánh giá khoa học; đồng thời phối hợp với Vụ TCCB hoàn thành quy trình, thủ tục trình Lãnh đạo Bộ bổ nhiệm lại Kế toán trưởng.

Viện Đánh giá đã phối hợp chặt chẽ Vụ TCCB xây dựng phương án tuyển dụng viên chức năm 2020, trình Lãnh đạo Bộ và đã được Lãnh đạo Bộ cho phép tuyển dụng viên chức năm 2020. Đến Tháng 8/2020, Viện Đánh giá đã hoàn thành công tác tuyển dụng 10 viên chức theo đúng quy định của Pháp luật, của Bộ KH&CN và báo cáo Lãnh đạo Bộ kết quả tuyển dụng.

Về công tác tài chính, hành chính, quản trị:

Công tác lễ tân, văn thư, lưu trữ, quản lý văn bản đi, văn bản đến, quản lý việc sử dụng con dấu được thực hiện và quản lý khoa học, đúng quy định. Quản lý cơ sở vật chất, mua sắm trang thiết theo quy định của pháp luật. Từ đầu năm đến hết 21/12/2020, Viện đã xử lý 1.055 công văn đến và hơn 600 công văn phúc đáp các đơn vị.

Viện đã hoàn thành tốt vai trò là chủ đầu tư Dự án cải tạo mái nhà, chống thấm, cải tạo một số phòng làm việc Tòa nhà 39 Trần Hưng Đạo. 

Công tác Đảng, Công đoàn và Đoàn thanh niên:

Chi bộ luôn quán triệt, phổ biến và hướng dẫn các đảng viên sinh hoạt, học tập, nghiên cứu các tài liệu do Đảng ủy Bộ hướng dẫn. Dưới sự chỉ đạo của Đảng ủy Bộ, Chi bộ Viện đã tổ chức thành công Đại hội chi bộ Viện nhiệm kỳ 2020 – 2025 đã bầu được chi ủy gồm 3 đ/c; đ/c Trần Hậu Ngọc tiếp tục được bầu giữ chức Bí thư chi bộ; Chi bộ Viện có đ/c Trần Hậu Ngọc, Bí thư chi bộ, Viện trưởng tái đắc cử ủy viên Ban chấp hành Đảng ủy Bộ KH&CN nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Hoạt động của Đoàn thanh niên luôn bám sát sự chỉ đạo của Cấp ủy và Đoàn thanh niên Bộ. Đoàn viên trong chi đoàn luôn tích cực thực hiện các nhiệm vụ được giao, học tập, rèn luyện nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ. Chi đoàn có đ/c Nguyễn Văn Tuấn được Trung ương đoàn tặng Bằng khen dành cho cán bộ, công chức, viên chức trẻ, giỏi toàn quốc năm 2020.

Côngtác thi đua khen thưởng:

Viện tích cực chuẩn bị báo cáo, tài liệu phục vụ đoàn kiểm tra chuyên đề của Hội đồng Thi đua khen thưởng Bộ. Qua đợt kiểm tra chuyên đề, Đoàn kiểm tra đã đánh giá: “Công tác thi đua khen thưởng được Viện triển khai nghiêm túc, đúng quy định của Pháp luật và của Bộ KH&CN”.

Nhìn chung, Viện đã hoàn thành tốt công tác năm 2020 cả về công tác phục vụ trực tiếp công tác quản lý nhà nước (cung cấp chuyên gia, xây dựng văn bản pháp luật, hỗ trợ quản lý KH&CN địa phương...) và công tác nghiên cứu cung cấp cơ sở lý luận và thực tiễn cho các đơn vị trong Bộ sử dụng.

Ghi nhận các kết quả đã đạt được trong năm 2020, Hội đồng thi đua khen thưởng của Viện đã xét duyệt 07 cán bộ được công nhận hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, 04 cán bộ đạt danh hiệu chiến sĩ thi đua cấp cơ sở, 01 tập thể Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và đề xuất Hội đồng thi đua khen thưởng Bộ xét tặng tập thể Viện và 02 tập thể trực thuộc đạt danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc”, 02 tập thể và 01 cá nhân được tặng Bằng khen Bộ trưởng, 01 cá nhân được tặng danh hiệu “Chiến sỹ thi đua cấp Bộ” và “Chiến sĩ thi đua toàn quốc”, 01 cá nhân được tặng Bằng khen Thủ tướng. Cũng tại Hội nghị này, Lãnh đạo Viện đã trao tặng cho các cá nhân và tập thể có thành tích xuất sắc năm 2020; công khai tình hình thu chi ngân sách của Viện.

TS.Trần Hậu Ngọc trao khen thưởng cho cán bộ đạt danh hiệu Chiến sỹ thi đua cơ sở năm 2020

TS.Trần Hậu Ngọc trao giấy khen cho cán bộ Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2020

 

Hội nghị cán bộ công nhân viên chức năm 2020 của Viện Đánh giá đã diễn ra thành công tốt đẹp. Tại Hội nghị, thay mặt Lãnh đạo Viện, TS. Trần Hậu Ngọc đã phát biểu và đánh giá cao những kết quả của các đơn vị trực thuộc Viện đã đạt được trong năm 2020, mặc dù trong bối cảnh khó khăn chung do dịch Covid 19 nhưng các đơn vị thuộc Viện hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao theo đúng kế hoạch đề ra. Trong thời gian tới, Viện trưởng yêu cầu các đơn vị cần bám sát các định hướng hoạt động của Bộ và tập trung cao độ, nỗ lực phấn đấu hoàn thành những nhiệm vụ trọng tâm công tác năm 2021.

Nguồn: Viện Đánh giá khoa học và Định giá công nghệ

Những tin mới hơn:

Những tin cũ hơn:

 

Tin tiêu điểm

Hội thảo "Thực trạng Tốc độ đổi mới công nghệ, thiết bị tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2018-2022 và đề xuất giải pháp nâng cao chỉ số tốc độ đổi mới công nghệ, thiết bị đến năm 2030"
Nghiệm thu nhiệm vụ KH&CN cấp Tỉnh “Đánh giá tốc độ đổi mới công nghệ, thiết bị tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 2018-2022 và giải pháp đến năm 2025”
Hội thảo cung cấp thêm các luận cứ khoa học và thực tiễn góp phần hoàn thiện phương pháp tính toán tốc độ đổi mới công nghệ, thiết bị, phục vụ các cấp lãnh đạo có cơ sở để hoạch định chiến lược chính sách trong phát triển KH&CN tại Hà Tĩnh.
Hội thảo cung cấp thêm các luận cứ khoa học và thực tiễn góp phần hoàn thiện phương pháp tính toán tốc độ đổi mới công nghệ, thiết bị, phục vụ các cấp lãnh đạo có cơ sở để hoạch định chiến lược chính sách trong phát triển KH&CN tại Hà Tĩnh.
Hội thảo cung cấp thêm các luận cứ khoa học và thực tiễn góp phần hoàn thiện phương pháp tính toán tốc độ đổi mới công nghệ, thiết bị, phục vụ các cấp lãnh đạo có cơ sở để hoạch định chiến lược chính sách trong phát triển KH&CN tại Hà Tĩnh.
ĐẠI HỘI CÔNG ĐOÀN VIỆN ĐÁNH GIÁ KHOA HỌC VÀ ĐỊNH GIÁ CÔNG NGHỆ NHIỆM KỲ 2023-2028
Tọa đàm, giới thiệu “Nền tảng số hóa kết nối: Tư vấn, hỗ trợ phát triển doanh nghiệp khởi nghiệp (Start-up), doanh nghiệp khởi nguồn (Spin-off) tại cơ sở đào tạo, nghiên cứu”.

Liên kết Website

 

Thống kê truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 45


Hôm nayHôm nay : 5981

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 123090

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 3876433