23:26 ICT Thứ năm, 20/06/2024

Trang chủ » Tin tức & Sự kiện » Tin tổng hợp » Tin hoạt động của Viện

Publicité du centre

Viện Đánh giá khoa học và Định giá công nghệ - Bộ Khoa học và Công nghệ tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2019 và triển khai nhiệm vụ năm 2020

Thứ tư - 15/01/2020 15:22
Ngày 07/01/2020, tại Hà Nội, Viện Đánh giá khoa học và Định giá công nghệ (Viện Đánh giá) - Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN) đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2019 và triển khai nhiệm vụ năm 2020, trao Quyết định bổ nhiệm Trưởng phòng Nghiên cứu đánh giá khoa học và Phó trưởng phòng phòng Nghiên cứu định giá công nghệ

Tham dự và chủ trì Hội nghị, có TS. Trần Hậu Ngọc, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Bộ KH&CN, Bí thư chi bộ Viện, Viện trưởng; các đồng chí Lãnh đạo Viện, Chi ủy, Ban Chấp hành Công đoàn, Đoàn thanh niên và toàn bộ viên chức, người lao động trong Viện.

Tại Hội nghị, TS. Trinh Minh Tâm – Phó Viện trưởng Viện Đánh giá KH và Định giá CN đã thay mặt lãnh đạo Viện trình bày tóm tắt báo cáo tổng kết công tác trong năm 2019 và những nhiệm vụ quan trọng của Viện cần tích cực triển khai trong năm 2020, nghe ý kiến thảo luận của lãnh đạo các đơn vị thuộc Viện.

Toàn cảnh Hội nghị

Năm 2019, được sự quan tâm chỉ đạo của Lãnh đạo Bộ, sự phối hợp của các đơn vị chức năng thuộc Bộ, với tinh thần nỗ lực phấn đấu của tập thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động, Viện Đánh giá khoa học và Định giá công nghệ  (Viện Đánh giá) đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác năm 2019.

Thực hiện những mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp nêu trong Quyết định số 16/QĐ-BKHCN ngày 10/01/2019 của của Bộ trưởng Bộ KH&CNban hành Chương trình hành động của Bộ KH&CNthực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP  và ngày 01/01/2019 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2019; Quyết định số 556/QĐ-BKHCN ngày 16/3/2018 của Bộ trưởng Bộ KH&CN ban hành kế hoạch hành động của Bộ KH&CN thực hiện Nghị quyết số 08/NQ-CP và Nghị quyết số 10/NQ-CP của Chính phủ (Quyết định số 556), Viện Đánh giá đã thực hiện một số nội dung  như:

Công tác phục vụ Quản lý Nhà nước về KH&CN:

             Công tác xây dựng văn bản: Viện đã trình Bộ trưởng ký ban hành Thông tư số 18/2019/TT-BKHCN ngày 10/12/2019 (Thông tư quy định về đánh giá hoạt động và chất lượng dịch vụ của tổ chức sự nghiệp công lập trong lĩnh vực KH&CN) theo đúng tiến độ nhằm triển khai Quyết định số 556/QĐ-BKHCN của Bộ trưởng Bộ KH&CN.  Viện đã hoàn thành nhiệm vụ “Nghiên cứu cơ sở lý luận và thực tiễn xây dựng tiêu chí để công bố tổ chức, cá nhân đủ điều kiện hoạt động dịch vụ chuyển giao công nghệ nhằm hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa”Triển khai Nghị định số 39/2018/NĐ-CP và Chỉ thị 15/CT-TTg, theo phân công tại Quyết định số 1942/QĐ-BKHCN ngày 09/7/2018 của Bộ trưởng Bộ KH&CN.

Công tác Quản lý, khai thác và phát triển CSDL chuyên gia:  Tính từ đầu năm 2019 đến hết 23/12/2019, Viện Đánh giá đã cung cấp gấn 9.300 lượt chuyên gia để thành lập hơn 730 Hội đồng tư vấn nhiệm vụ cấp Quốc gia cho 15 đơn vịchức năng thuộc Bộ và 05 đơn vị ngoài Bộ.  Đã liên tục rà soát cập nhật thông tin của các chuyên gia, tổng số chuyên gia cập nhật mới năm 2019 là gần 350 chuyên gia; số chuyên gia hiện có trong CSDL là 4.420 chuyên gia

Công tác phối hợp với các địa phương:  Năm 2019, Viện được Sở KH&CN TP Hồ Chí Minh đặt hàng nhiệm vụ “Đánh giá một số tổ chức NC&PT trên địa bàn TP HCM phục vụ Chương trình phát triển tổ chức KH&CN tiên tiến giai đoạn 2016-2020 của TP HCM. Thông qua kết quả của nhiệm vụ  Sở KH&CN Thành phố Hồ Chí Minh đã lựa chọn 3 tổ chức báo cáo Ủy ban Nhân dân Thành phố để ưu tiên đầu tư thành tổ chức nghiên cứu mạnh của Thành phố từ cuối năm 2019.

Viên cũng đã  ký kết hợp tác về công tác đánh giá, định giá công nghệ hỗ trợ công tác chuyển giao công nghệ tại sàn giao dịch công nghệ TP Hồ Chí Minh. Đã tổ chức 01 khóa đào tạo, tập huấn về công tác định giá công nghệ phục

Về công tác triển khai các nhiệm vụ nghiên cứu:

Năm 2019, Viện tiếp tục triển khai tốt các hoạt động nghiên cứu với thực hiện 04 nhiệm vụ cấp Bộ bắt đầu thực hiện từ năm 2019 (Trong đó 01 nhiệm vụ được bổ sung vào tháng 10/2019: “Nghiên cứu xây dựng khung CSDL hình thành phần mềm phục vụ công tác đánh giá tổ chức KH&CN công lập ở Việt Nam”), 03 nhiệm vụ cấp Bộ chuyển tiếp năm 2018 theo đúng tiến độ đã được phê duyệt. Thông qua các kết quả nghiên cứu, Viện đã có 08 bài báo được công bố trên các tạp chí KH&CN Quốc gia, 02 bài đăng trên tạp chí KH&CN địa phương về lĩnh vực đánh giá khoa học và định giá công nghệ; 02 bài đăng trên kỷ yếu hội thảo quốc gia. Các kết quả nghiên cứu đã cung cấp cơ sở lý luận và thực tiễn để Viện và nhiều đơn vị trong Bộ sử dụng trong quá trình xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật phục vụ cho nhiệm vụ quản lý nhà nước của Bộ KH&CN, đã tham gia Ban soạn thảo, Tổ biên tậpnhiều văn bản Quy phạm pháp luật do các đơn vị khác trong Bộ chủ trì như Cục ƯD và PTCN, Vụ ĐTG, Cục PTTT và DNKHCN..; trực tiếp xây dựng và trình Bộ trưởng ký ban hành một số văn bản pháp luật về đánh giá khoa học và đang triển khai có hiệu quả;

Năm 2019, Viện đã phối hợp với Văn phòng Hội đồng chính sách KH&CNQG tổ chức thành công 02 hội thảo: “Chính sách và giải pháp nâng cao năng lực làm chủ công nghệ của doanh nghiệp” và  Hội thảo “Chính sách khuyến khích và thúc đẩy đổi mới sáng tạo và chuyển giao công nghệ tại các doanh nghiệp”. Các Hội thảo đã thu hút sự quan tâm của nhiều đại biểu, là các nhà quản lý, nhà khoa học và đông đảo các doanh nghiệp có hoạt động R&D, nhằm trao đổi về cơ chế, chính sách và giải pháp nhằm nâng cao năng lực chuyển giao, làm chủ và phát triển công nghệ của doanh nghiệp. Trong khuôn khổ hội thảo, Viện đã ký kết bản hợp tác với Trung tâm Chuyển giao tri thức và Hỗ trợ khởi nghiệp, Đại học Quốc gia Hà Nội nhằm tăng cường hợp tác trong các lĩnh vực mà hai bên có thế mạnh; phối hợp triển khai các nhiệm vụ, kết nối giữa các nhà quản lý, nhà khoa học và doanh nghiệp đóng góp vào sự phát triển chung của ngành KH&CN;

Công tác tổ chức cán bộ:

Viện đã tiến hành rà soát quy hoạch bổ sung Lãnh đạo Viện và Lãnh đạo cấp Phòng theo đúng trình tự, quy định. Theo phân cấp được giao, Viện đã tiến hành đầy đủ các thủ tục để Viện trưởng bổ nhiệm lại 02 viên chức quản lý cấp phòng;bổ nhiệm Giám đốc Trung tâm Tư vấn và 01 Phó phòng. Viện cũng đã có 01 Lãnh đạo được bổ nhiệm ngạchchuyên viên cao cấp.

Công tác hợp tác quốc tế:

Năm 2019, Viện đã chủ động tìm kiếm cơ hội hợp tác, học hỏi các đối tác nước ngoài trong lĩnh vực đánh giá khoa học, định giá công nghệ, đã cử  cán bộ đi tham dự tham dự Chương trình đào tạo Quốc tế về “Kỹ năng làm chủ doanh nghiệp cho các nhà đổi mới tại các nước đang phát triển” của Viện Nghiên cứu KH&CN Ai Cập phối hợp với Trung tâm KH&CN của các nước không liên kết và các nước đang phát triển (NAM S&T Centre) và cử  cán bộ tham dự “Hội thảo về đo lường, theo dõi và đánh giá hiệu quả về quản lý đối với năng suất và năng lực cạnh tranh” của Tổ chức Năng suất châu Á (APO) tại Malaysia.

Công tác tài chính, hành chính, quản trị:

Công tác lễ tân, văn thư, lưu trữ, quản lý văn bản đi, văn bản đến, quản lý việc sử dụng con dấu được thực hiện và quản lý khoa học, đúng quy định. Từ đầu năm đến hết 15/12/2019, Viện đã xử lý 1184 công văn đến và có 564 công văn phúc đáp các đơn vị.

Nhìn chung, các cán bộ, công chức, viên chức và người lao động Viện Đánh giá đã hoàn thành tốt công tác trong năm 2019 với việc triển khai các nhiệm vụ đúng tiến độ, đảm bảo về chất lượng công việc. Ghi nhận các kết quả đã đạt được trong năm 2019, Hội đồng thi đua khen thưởng của Viện đã xét duyệt 07 cán bộ được công nhận hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, 04 cán bộ đạt danh hiệu chiến sĩ thi đua cấp cơ sở, trong đó có 01 lãnh đạo và đề xuất Hội đồng thi đua khen thưởng Bộ xét tặng tập thể Viện và 02 tập thể trực thuộc đạt danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc”, 01 tập thể và 02 cá nhân được tặng Bằng khen Bộ trưởng.

          Sau khi nghe các ý kiếnđónggóp vào bản báo cáo, Viện trưởng  Trần Hậu Ngọcđã phát biểu vàđánh giá cao những kết quả của các đơn vị  trực thuộc Viện đã đạt đượctrong năm 2019, các đơn vị thuộc Viện hoàn thành các nhiệm vụ được giao theo đúng kế hoạch đặt ra; hoạt động phục vụ quản lý nhà nước cũng như triển khai nhiệm vụ nghiên cứu có kết quả tốt. Trong thời gian tới, Viện trưởng yêu cầu các đơn vị cần bám sát các định hướng hoạt động của Bộ và tập trung cao độ, nỗ lực phấn đấu hoàn thành những nhiệm vụ trọng tâm công tác năm 2020.

Lãnh đạo Viện tặng hoa cho ThS. Phạm Quỳnh Anh và ThS. Đỗ Sơn Tùng

Hội nghị tổng kết công tác năm 2019 và phương hướng, nhiệm vụ công tác năm 2020 của Viện ĐGKH&ĐGCN đã diễn ra thành công tốt đẹp. Tại Hội nghị, thay mặt Lãnh đạo Viện, TS. Trần Hậu Ngọc cũng đã trao Quyết định bổ nhiệm chức danh Phụ trách phòng  Nghiên cứu đánh giá khoa hoc cho ThS. Phạm Quỳnh Anh và chức danh Phó trưởng phòng Nghiên cứu định giá công nghệ cho ThS. Đỗ Sơn Tùng

Nguồn: Văn phòng Viện - Viện Đánh giá khoa học và Định giá công nghệ

Những tin mới hơn:

Những tin cũ hơn:

 

Tin tiêu điểm

Hội thảo "Thực trạng Tốc độ đổi mới công nghệ, thiết bị tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2018-2022 và đề xuất giải pháp nâng cao chỉ số tốc độ đổi mới công nghệ, thiết bị đến năm 2030"
Nghiệm thu nhiệm vụ KH&CN cấp Tỉnh “Đánh giá tốc độ đổi mới công nghệ, thiết bị tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 2018-2022 và giải pháp đến năm 2025”
Hội thảo cung cấp thêm các luận cứ khoa học và thực tiễn góp phần hoàn thiện phương pháp tính toán tốc độ đổi mới công nghệ, thiết bị, phục vụ các cấp lãnh đạo có cơ sở để hoạch định chiến lược chính sách trong phát triển KH&CN tại Hà Tĩnh.
Hội thảo cung cấp thêm các luận cứ khoa học và thực tiễn góp phần hoàn thiện phương pháp tính toán tốc độ đổi mới công nghệ, thiết bị, phục vụ các cấp lãnh đạo có cơ sở để hoạch định chiến lược chính sách trong phát triển KH&CN tại Hà Tĩnh.
Hội thảo cung cấp thêm các luận cứ khoa học và thực tiễn góp phần hoàn thiện phương pháp tính toán tốc độ đổi mới công nghệ, thiết bị, phục vụ các cấp lãnh đạo có cơ sở để hoạch định chiến lược chính sách trong phát triển KH&CN tại Hà Tĩnh.
ĐẠI HỘI CÔNG ĐOÀN VIỆN ĐÁNH GIÁ KHOA HỌC VÀ ĐỊNH GIÁ CÔNG NGHỆ NHIỆM KỲ 2023-2028
Tọa đàm, giới thiệu “Nền tảng số hóa kết nối: Tư vấn, hỗ trợ phát triển doanh nghiệp khởi nghiệp (Start-up), doanh nghiệp khởi nguồn (Spin-off) tại cơ sở đào tạo, nghiên cứu”.

Liên kết Website

 

Thống kê truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 28


Hôm nayHôm nay : 6492

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 123601

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 3876944