14:03 ICT Thứ hai, 25/09/2023

Trang chủ » Tin tức & Sự kiện » Tin tổng hợp

Publicité du centre

Khối các đơn vị Viện – Trường tổng kết công tác năm 2017

Thứ hai - 25/12/2017 17:00
Sáng ngày 22/12/2017, tại Hà Nội, Khối các đơn vị Viện – Trường thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN) đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2017 và kế hoạch công tác năm 2018.

Tham dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Trần Quốc Khánh, Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN); Đồng chí Đỗ Xuân Ngọc, Phó Chủ tịch Công đoàn Bộ, Đại diện Lãnh đạo các đơn vị thuộc Bộ: Vụ Tổ chức  Cán bộ, Vụ Thi đua khen thưởng, Vụ Hợp tác Quốc tế, Vụ Kế hoạch Tài chính, Cục Phát triển thị trường và doanh nghiệp KH&CN, Cục Ứng dụng và Phát triển công nghệ, Văn phòng Đảng ủy Bộ KH&CN cùng Lãnh đạo và cán bộ chủ chốt thuộc các đơn vị trong Khối Viện – Trường (Viện Chiến lược và chính sách KH&CN, Viện Đánh giá khoa học và Định giá công nghệ, Viện Khoa học sở hữu trí tuệ, Viện Nghiên cứu sáng chế và Khai thác công nghệ, Viện Nghiên cứu Phát triển Vùng, Trường Quản lý KH&CN).

Tại Hội nghị, các đại biểu đã nghe báo cáo về những kết quả đạt được trong năm 2017 và định hướng nhiệm vụ trọng tâm năm 2018 của các đơn vị trong Khối Viện – Trường, nghe ý kiến trao đổi, góp ý của Lãnh đạo các đơn vị thuộc Bộ. Đồng thời cùng trao đổi, bàn giải pháp tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, cách thức phối hợp giữa các đơn vị sự nghiệp cùng với các đơn vị quản lý của Bộ.

Thứ trưởng Trần Quốc Khánh phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị tổng kết công tác năm 2017 và kế hoạch công tác năm 2018 của Khối các đơn vị Viện – Trường

Viện Chiến lược và chính sách KH&CN luôn xác định nhiệm vụ chính của Viện là nghiên cứu về chiến lược, chính sách phục vụ công tác quản lý nhà nước về khoa học và công nghệ. Trong quá trình từ việc thực hiện các nhiệm vụ nghiên cứu cho đến dự thảo các văn bản, Viện luôn phối hợp chặt chẽ với các đơn vị trong và ngoài Bộ có liên quan, chú trọng việc khảo sát thực tiễn, xin ý kiến các chuyên gia,... nhằm đảm bảo cung cấp đầy đủ luận cứ khoa học và thực tiễn trong việc soạn thảo văn bản. Trong năm 2017, Viện đã hoàn thành việc chủ trì và tham gia xây dựng các văn bản theo phân công của Lãnh đạo Bộ Khoa học và Công nghệ. Công tác xây dựng kế hoạch được đổi mới mạnh mẽ, đảm bảo chất lượng tiến độ thực hiện các nhiệm vụ các cấp. Viện đã chủ trì chuẩn bị nhiều báo cáo theo yêu cầu của Lãnh đạo Bộ và các cơ quan quản lý. Cùng với đó, thực hiện tốt nhiệm vụ của Viện trong Tổ Công tác triển khai thực hiện Chiến lược phát triển KH&CN giai đoạn 2011-2020; từng bước đổi mới, nâng cao chất lượng bài viết trên Tạp chí Chính sách và Quản lý KH&CN; tuyển sinh 3 Khóa với 17 nghiên cứu sinh và đang tiếp tục triển khai chương trình đào tạo thạc sĩ chuyên ngành Quản lý KH&CN;...

            Năm 2017, Viện Đánh giá khoa học và Định giá công nghệ đã triển khai 01 nhiệm vụ cấp Quốc gia, 03 đề tài cấp Bộ, 05 đề tài cấp cơ sở và nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng đảm bảo chất lượng, đúng tiến độ được phê duyệt. Các kết quả nghiên cứu của Viện đã cung cấp luận cứ cho Viện và các đơn vị của Bộ sử dụng phục vụ công tác quản lý Nhà nước về KH&CN, thông qua các kết quả nghiên cứu Viện đã có 02 bài báo trên tạp chí quốc tế, 07 bài báo trên các tạp chí uy tín trong nước, 01 kỷ yếu hội thảo quốc gia và đã xuất bản được 01 sách chuyên khảo. Năm 2017, Viện đã tiến hành đánh giá các tổ chức nghiên cứu trong lĩnh vực vật liệu, đánh giá kết quả hoạt động của một số chương trình KH&CN trọng điểm cấp Nhà nước; đang phối hợp với Vụ Tổ chức cán bộ và một số đơn vị thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đề xuất nhiệm vụ đánh giá lựa chọn 1-2 tổ chức KH&CN công lập để đầu tư phát triển thành tổ chức nghiên cứu mạnh theo chương trình phối hợp giữa hai Bộ giai đoạn 2016-2020; Phối hợp với Sở KH&CN Thành phố Hồ Chí Minh tiến hành đánh giá 05 tổ chức KH&CN công lập trên địa bàn thành phố để tập trung đầu tư thành tổ chức nghiên xuất sắc; Hoạt động định giá các kết quả nghiên cứu được hình thành từ NSNN, hoạt động đánh giá trình độ công nghệ hỗ trợ địa phương và doanh nghiệp xây dựng kế hoạch phát triển KH&CN được triển khai có hiệu quả. Nhiều kết quả nghiên cứu đã được Viện định giá để chuyển giao thành lập doanh nghiệp KH&CN. Công tác quản lý, khai thác, phát triển cơ sở dữ liệu chuyên gia cơ bản đáp ứng được yêu cầu của công tác quản lý và tiếp cận với thông lệ Quốc tế. Năm 2017, Viện Đánh giá đã khai thác dữ liệu cung cấp hơn 13.000 lượt chuyên gia cho 15 đơn vị chức năng thuộc Bộ và 08 đơn vị ngoài Bộ để thành lập trên 1200 Hội đồng tư vấn nhiệm vụ cấp Quốc gia... Ngoài ra, Viện tích cực tham gia ban soạn thảo, tổ biên tập hoàn thiện Luật chuyển giao công nghệ sửa đổi, Dự thảo Nghị định hướng dẫn Luật chuyển giao công nghệ và góp ý cho nhiều văn bản quan trọng khác của Bộ.

Theo báo cáo, Viện Khoa học sở hữu trí tuệ đã thực hiện 01 dự án cấp Quốc gia, 02 đề tài cấp Bộ, 9 đề tài cấp cơ sở. Công tác giám định SHTT của Viện vẫn tiếp tục được thực hiện nền nếp, đúng thời hạn. Tính đến hết ngày 31/10/2017, Viện đã tiếp nhận, thụ lý và đưa ra kết luận giám định 670 hồ sơ, trong đó 530 hồ sơ Nhãn hiệu, 112 hồ sơ Kiểu dáng công nghiệp, 26 hồ sơ Sáng chế và 02 hồ sơ chỉ dẫn địa lý. Kết luận giám định đã được sử dụng như một nguồn chứng cứ quan trọng phục vụ đắc lực cho việc giải quyết các tranh chấp, xâm phạm quyền SHTT. Viện đã chủ động phối hợp tổ chức 03 tọa đàm, Hội thảo quốc tế với các đối tác Nhật Bản; phối hợp Sở KH&CN Hồ Chí Minh đào tạo hơn 100 lượt học viên tham gia khóa đào tạo “Quản trị viên sở hữu trí tuệ” và tổ chức nhiều hoạt động tư vấn, tọa đàm trong nước khác liên quan đến chuyên môn về Sở hữu trí tuệ với các đơn vị trong, ngoài Bộ. Dự án “Thiết lập duy trì và phát triển cơ sở Dữ liệu thông tin trực tuyến về đối tượng sở hữu công nghiệp và công cụ khai thác phục vụ doanh nghiệp nhỏ và vừa” được thực hiện nghiêm túc, đúng tiến độ phê duyệt.

Về các kết quả nổi bật của Viện nghiên cứu phát triển Vùng, phòng thí nghiệm đạt chuẩn ISO/IEC 17025:2005 sau hơn 3 năm đi vào hoạt động đã dần ổn định, trong năm 2017 phòng thí nghiệm đã mở rộng thêm được 13 chỉ tiêu Vilas, đăng ký bổ sung hoạt động thử nghiệm, mở rộng thâm 20 chỉ tiêu được cấp Giấy chứng nhận của Vụ Hợp chuẩn hợp quy trong đối tượng phân bón và đất. Trạm Thử nghiệm và Ươm tạo công nghệ tại Thanh Hóa cũng đã hoàn thành xây dựng cơ sở hạ tầng giai đoạn 1 đáp ứng được yêu cầu nghiên cứu và chuyển giao công nghệ cho vùng Bắc Trung Bộ và bước đầu đã xây dựng 07 mô hình: Mô hình cây Thanh Long giống mới, Mô hình tập đoàn cây có múi (Cam, Bưởi) giống chất lượng cao... Viện đã thực hiện 02 nhiệm vụ cấp Nhà nước, 03 nhiệm vụ cấp Bộ, 04 nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng, 07 nhiệm vụ cấp cơ sở; 04 nhiệm vụ từ Chương trình Nông thôn miền núi và phối hợp với các địa phương thực hiện 08 nhiệm vụ nghiên cứu, chuyển giao KHCN. Thông qua các hoạt động nghiên cứu, chuyển giao công nghệ Viện đã xây dựng và chuyển giao 16 quy trình kỹ thuật vào thực tiễn sản xuất; ký kết 40 hợp đồng đánh giá tác động môi trường với các địa phương.

Theo chức năng, nhiệm vụ được giao, Viện Nghiên cứu sáng chế và Khai thác công nghệ đã triển khai hoạt động tư vấn, hỗ trợ cá nhân, tổ chức sở hữu sáng chế hoàn thiện công nghệ và hỗ trợ thương mại hóa sáng chế được đẩy mạnh với 17 lượt sáng chế/ công nghệ trong các lĩnh vực chế biến và bảo quản, thủy lợi, cơ khí chế tạo. Viện cũng đã phối hợp Công ty CP Tư vấn – Xây dựng và Thương mại Việt Mỹ, Công ty cổ phần LICOGI 16 M&C nâng cấp công nghệ, đổi mới công nghệ. Viện tiếp tục phối hợp với Đài Truyền hình Việt Nam thực hiện Chương trình “Sáng kiến – Giải pháp”; nghiên cứu, phân tích, cung cấp thông tin sáng chế, giải pháp hữu ích phục vụ tổ chức, doanh nghiệp và cung cấp cho doanh nghiệp tổng cộng 313 sáng chế và 12 báo cáo phân tích sáng chế. Thông qua các kết quả nghiên cứu, Viện đã phối hợp Đại học Công nghệ xây dựng chương trình đào tạo chuyển giao làm chủ công nghệ CAD/CAM/CNC... Viện cũng tích cực trao đổi, tiếp thu kinh nghiệm của các đối tác Mỹ, Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài Loan...

Trường Quản lý KH&CN đã triển khai công tác đào tạo, bồi dưỡng đảm bảo chất lượng tiến độ, chỉ tiêu theo quy định với 36 lớp học cho khoảng 3.700 học viên, trong đó phối hợp với Vụ TCCB đào tạo, bồi dưỡng 12 lớp theo tiêu chuẩn chức danh nghiên cứu khoa học, chức danh công nghệ với 1255 học viên. Ngoài các lớp trực tiếp tổ chức, Trường Quản lý KH&CN cũng đã phối hợp Vụ Tổ chức cán bộ làm thủ tục cho 09 cán bộ tham dự các lớp quản lý nhà nước chương trình chuyên viên cao cấp, 16 cán bộ tham gia các lớp lý luận chính trị. Hoạt động hợp tác quốc tế được tiếp tục duy trì, triển khai các dự án của năm 2016 mặc dù không được giao kinh phí năm 2017. Công tác đào tạo, nâng cao trình độ được quan tâm với 06 cán bộ đang làm nghiên cứu sinh tiến sĩ, 02 thạc sỹ và 02 cán bộ học văn bằng 2 Đại học. Tuy nhiên, năm 2017 Trường không thực hiện nhiệm vụ cấp Nhà nước, cấp Bộ, chỉ thực hiện 2 đề tài cấp cơ sở.

Các đơn vị trong Khối cũng đã đề xuất, kiến nghị nhiều vấn đề liên quan đến bổ sung biên chế, chế độ đối với lao động hợp đồng dài hạn, những khó khăn vướng mắc khi xây dựng phương án tự chủ và nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng, mong muốn được tăng cường cơ sở vật chất, tạo điều kiện để có thể tham gia các Chương trình, các Quỹ, Dự án cấp Nhà nước, dự án hợp tác quốc tế và xây dựng những nhiệm vụ nghiên cứu mang tính dài hạn, liên thông, gắn kết hơn...

Sau khi nghe các đơn vị báo cáo và những ý kiến phát biểu của đại diện một số đơn vị, Thứ trưởng Trần Quốc Khánh đánh giá cao những kết quả các đơn vị trong khối Viện – Trường đã đạt được, cơ bản hoàn thành theo đúng kế hoạch đặt ra; công tác nghiên cứu, đào tạo triển khai tốt, hoạt động hợp tác quốc tế đã được triển khai hiệu quả, cơ sở vật chất từng bước được hoàn thiện. Trong thời gian tới, Thứ trưởng yêu cầu các đơn vị cần bám sát các định hướng hoạt động mới của Bộ như: nghiên cứu, đề xuất, triển khai các nhiệm vụ về khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo; hỗ trợ doanh nghiệp, các vấn đề đặt ra với cuộc cách mạng công nghiệp 4.0. Trên cơ sở đó xác định đơn vị sẽ đóng góp gì cho công tác quản lý nhà nước của Bộ, từ đó kiện toàn tổ chức theo quy định tại Nghị định 54/2016/NĐ-CP và các Thông tư hướng dẫn; rà soát lại chức năng, nhiệm vụ của đơn vị. Các đơn vị cần xây dựng kế hoạch trung hạn, nhiệm vụ nghiên cứu mang tính dài hơi, công tác chiến lược dự báo phải đi trước. Đối với việc xây dựng phương án tự chủ, cần có sự phối hợp chặt chẽ với Vụ Tổ chức cán bộ để nhanh chóng tháo gỡ những tồn tại, vướng mắc.

TS. Trần Hậu Ngọc, Viện trưởng Viện Đánh giá khoa học và Định giá công nghệ thay mặt các đơn vị trong Khối tiếp thu chỉ đạo của Thứ trưởng Trần Quốc Khánh                      

Thay mặt các đơn vị trong Khối, đồng chí Trần Hậu Ngọc Viện trưởng Viện Đánh giá khoa học và Định giá công nghệ tiếp thu chỉ đạo của Thứ trưởng Trần Quốc Khánh và cảm ơn sự quan tâm chỉ đạo thường xuyên của Bộ trưởng, các đồng chí Lãnh đạo Bộ, sự phối hợp, hỗ trợ của các đơn vị chức năng của Bộ trong thời gian vừa qua và mong tiếp tục nhận được sự chỉ đạo và hỗ trợ trong thời gian tới để thực hiện tốt hơn nữa những nhiệm vụ được Lãnh đạo Bộ giao cho các đơn vị trong Khối.

Nguồn: Viện Đánh giá khoa học và Định giá công nghệ.

Những tin mới hơn:

Những tin cũ hơn:

 

Tin tiêu điểm

Hội thảo cung cấp thêm các luận cứ khoa học và thực tiễn góp phần hoàn thiện phương pháp tính toán tốc độ đổi mới công nghệ, thiết bị, phục vụ các cấp lãnh đạo có cơ sở để hoạch định chiến lược chính sách trong phát triển KH&CN tại Hà Tĩnh.
Hội thảo cung cấp thêm các luận cứ khoa học và thực tiễn góp phần hoàn thiện phương pháp tính toán tốc độ đổi mới công nghệ, thiết bị, phục vụ các cấp lãnh đạo có cơ sở để hoạch định chiến lược chính sách trong phát triển KH&CN tại Hà Tĩnh.
Hội thảo cung cấp thêm các luận cứ khoa học và thực tiễn góp phần hoàn thiện phương pháp tính toán tốc độ đổi mới công nghệ, thiết bị, phục vụ các cấp lãnh đạo có cơ sở để hoạch định chiến lược chính sách trong phát triển KH&CN tại Hà Tĩnh.
ĐẠI HỘI CÔNG ĐOÀN VIỆN ĐÁNH GIÁ KHOA HỌC VÀ ĐỊNH GIÁ CÔNG NGHỆ NHIỆM KỲ 2023-2028
Tọa đàm, giới thiệu “Nền tảng số hóa kết nối: Tư vấn, hỗ trợ phát triển doanh nghiệp khởi nghiệp (Start-up), doanh nghiệp khởi nguồn (Spin-off) tại cơ sở đào tạo, nghiên cứu”.
Nghiệm thu nhiệm vụ KH&CN cấp Tỉnh “Đánh giá hiện trạng trình độ và năng lực công nghệ sản xuất, giải pháp đổi mới công nghệ doanh nghiệp tại Bắc Giang”
Tọa đàm về Kết quả đánh giá, tính toán chỉ số tốc độ đổi mới công nghệ, thiết bị trên địa bàn Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu giai đoạn 2015-2020.

Liên kết Website

 

Thống kê truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 10

Máy chủ tìm kiếm : 1

Khách viếng thăm : 9


Hôm nayHôm nay : 991

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 47330

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 2308444