03:56 ICT Thứ hai, 22/04/2024
Thông báo từ Hệ thống
Nên chú ý Nên chú ý: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in file /includes/class/request.class.php on line 610
Nên chú ý Nên chú ý: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in file /includes/class/request.class.php on line 610
Nên chú ý Nên chú ý: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in file /includes/class/request.class.php on line 610
Lỗi cảnh báo Lỗi cảnh báo: Illegal string offset 'exp_time' in file /includes/core/user_functions.php on line 155
Lỗi cảnh báo Lỗi cảnh báo: Illegal string offset 'exp_time' in file /includes/core/user_functions.php on line 155
Lỗi cảnh báo Lỗi cảnh báo: Illegal string offset 'exp_time' in file /includes/core/user_functions.php on line 155
Lỗi cảnh báo Lỗi cảnh báo: Illegal string offset 'exp_time' in file /includes/core/user_functions.php on line 155
Lỗi cảnh báo Lỗi cảnh báo: Illegal string offset 'exp_time' in file /includes/core/user_functions.php on line 155
Lỗi cảnh báo Lỗi cảnh báo: Illegal string offset 'exp_time' in file /includes/core/user_functions.php on line 155
Lỗi cảnh báo Lỗi cảnh báo: Illegal string offset 'exp_time' in file /includes/core/user_functions.php on line 155
Lỗi cảnh báo Lỗi cảnh báo: Illegal string offset 'exp_time' in file /includes/core/user_functions.php on line 155
Lỗi cảnh báo Lỗi cảnh báo: Illegal string offset 'exp_time' in file /includes/core/user_functions.php on line 155
Lỗi cảnh báo Lỗi cảnh báo: Illegal string offset 'exp_time' in file /includes/core/user_functions.php on line 155
Lỗi cảnh báo Lỗi cảnh báo: Illegal string offset 'exp_time' in file /includes/core/user_functions.php on line 155

Trang chủ » Tin tức & Sự kiện » Tin tổng hợp

Publicité du centre

Nghiệm thu nhiệm vụ KH&CN cấp Tỉnh “Đánh giá hiện trạng trình độ và năng lực công nghệ sản xuất, giải pháp đổi mới công nghệ doanh nghiệp tại Bắc Giang”

Thứ năm - 15/09/2022 10:02
Ngày 29/7/2022, Tại Thành phố Băc Giang, Tỉnh Bắc Giang, Sở KH&CN Tỉnh Băc Giang đã tiến hành nghiệm thu nhiệm vụ KH&CN cấp Tỉnh. Thực hiện Quyết định số 1257/QĐ-UBND ngày 31/12/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang về việc phê duyệt đề tài KH&CN cấp Tỉnh “Nghiên cứu đánh giá trình độ và năng lực công nghệ sản xuất của doanh nghiệp. Đề xuất giải pháp nâng cao trình độ và năng lực công nghệ sản xuất của doanh nghiệp tỉnh Bắc Giang đến năm 2025, định hướng 2030”. Nhiệm vụ triển khai thực hiện từ tháng 1/2021 đến tháng 6/2022 và giao cho Viện Đánh giá khoa học và Định giá công nghệ - Bộ Khoa học và Công nghệ chủ trì thực hiện. nhiệm vụ do Th.S Nguyễn Đức Trường – Trung tâm Tư vấn của Viện làm chủ nhiệm.

Cơ sở lý luận và phương pháp thực hiện theo hướng dẫn của Thông tư số 17/2019/TT-BKHCN về “Hướng dẫn đánh giá trình độ và năng lực công nghệ sản xuất” ngày 10/12/2019 Bộ Khoa học và Công nghệ. Bộ cơ sở dữ liệu thứ cấp được thu thập từ cơ chế chính sách, báo cáo số liệu thống kê, văn bản pháp lý liên quan và số liệu sơ cấp được trực tiếp điều tra, khảo sát thông tin từ 200 doanh nghiệp sản xuất trên địa bàn tỉnh Bắc Giang. Phương pháp nghiên cứu được sử dụng bao gồm: phương pháp phân tích thống kê mô tả; phương pháp tính Hệ số đồng bộ về trình độ và năng lực công nghệ sản xuất; phương pháp phân tích các nguồn lực KT-XH ảnh hưởng đến đổi mới công nghệ; Phương pháp ước lượng hiệu quả kỹ thuật; và phương pháp thiết kế xây dựng hệ thống phần mềm đánh giá trình độ năng lực công nghệ.

Toàn cảnh buổi họp nghiêm thu nhiệm vụ KH&CN cấp Tỉnh Bắc Giang

          Qua quá trình thực hiện, mặc dù gặp nhiều khó khăn do diễn ra trong khi đại dịch COVID -19 có nhiều diễn biến phức tạp, nhóm nghiên cứu đã tiến hành điều tra, khảo sát đánh giá trình độ công nghệ của trên 200 doanh nghiệp đại diện 06 ngành chủ lực trên địa bàn tỉnh theo tiêu chí đánh giá xếp hạng mới, chuẩn so sánh ngành dựa trân Thông tư số 17/2019 của Bộ KH&CN.

Nhiệm vụ đã xây dựng được bức tranh tương đối rõ nét về thực trạng trình độ và năng lực công nghệ sản xuất của các doanh nghiệp sản xuất, chế biến, chế tạo, lắp ráp trên địa bàn tỉnh Bắc Giang.Kết quả nghiên cứu nhóm thực hiện cho thấy, mặc dù nhiều doanh nghiệp chịu nhiều ảnh hưởng do giãn cách xã hội, việc mời chuyên gia, đào tạo, tập trung đông người, hợp tác nghiên cứu chuyển giao công nghệ gặp trở ngại, tuy nhiên Tỉnh Bắc Giang đã có các giải pháp để hỗ trợ doanh nghiệp kịp thời.

Với định hướng lấy doanh nghiệp là trung tâm của hoạt động đổi mới sáng tạo, các kết quả nghiên cứu đã minh chứng được hiện trạng phát đầu tư triển sản xuất công nghiệp trên địa bàn thời gian qua, thông qua đó đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả công tác quản lý đầu tư sản xuất công nghiệp trong thời gian tới như: Hoàn thiện khung pháp lý, Hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận nguồn vốn vay ngân hàng, phát triển thị trường công nghệ, hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận thị trường, mở rộng sản xuất kinh doanh, hỗ trợ doanh nghiệp đào tạo nguồn nhân lực KH&CN,….

Nhóm thực hiện đã hoàn thành việc thiết kế, xây dựng kiểm thử và đưa vào vận hànhHệ thống CSDL đánh giá trực tuyến, hiện đại phù hợp với yêu cầu quản lý của tỉnh. Các thông tin được liên tục cập nhật trên địa bàn tỉnh trên Website (địa chỉ https://tdnlcn.bacgiang.gov.vn). Đối với các doanh nghiệp trong tỉnh thông qua website có thể tự đánh giá trình độ và năng lực công nghệ  và có chiến lược đầu tư phát triển hợp lý. Đối với các tổ chức, doanh nghiệp ngoài tỉnh khác tìm kiếm thông tin về công nghệ và các cơ hội đầu tư từ website. Riêng đối với Sở KH&CN tỉnh Bắc Giang có thể tổng hợp số liệu về trình độ công nghệ của các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh, từ đó có báo cáo tổng hợp về trình độ công nghệ chung của tỉnh để có thể đề ra các chính sách kinh tế hỗ trợ và thúc đẩy sự phát triển công nghệ.

Đề tài đã thực hiện thành công và được Hội đồng KH&CN chuyên ngành  tỉnh đánh giá cao và đã nghiệm thu. Các thành viên trong hội đồng cho rằng đề tài có có tính mới, sáng tạo, có giá trị khoa học và giá trị thực tiễn cao. Kết quả đề tài là cơ sở để các doanh nghiệp nhận thấy trình độ công nghệ của mình để có định hướng đầu tư hợp lý. Các cơ quan quản lý KH&CN, Công thương, Kế hoạch đầu tư… địa phương có cơ sở để tham mưu cấp có thẩm quyền đề ra các chính sách nhằm thúc đẩy sự phát triển kinh tế xã hội của Tỉnh Bắc Giang trong thời gian tới.

Nguồn: Trung tâm Tư vấn – Viện Đánh giá khoa học và Định giá công nghệ

Những tin mới hơn:

Những tin cũ hơn:

 

Tin tiêu điểm

Hội thảo "Thực trạng Tốc độ đổi mới công nghệ, thiết bị tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2018-2022 và đề xuất giải pháp nâng cao chỉ số tốc độ đổi mới công nghệ, thiết bị đến năm 2030"
Nghiệm thu nhiệm vụ KH&CN cấp Tỉnh “Đánh giá tốc độ đổi mới công nghệ, thiết bị tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 2018-2022 và giải pháp đến năm 2025”
Hội thảo cung cấp thêm các luận cứ khoa học và thực tiễn góp phần hoàn thiện phương pháp tính toán tốc độ đổi mới công nghệ, thiết bị, phục vụ các cấp lãnh đạo có cơ sở để hoạch định chiến lược chính sách trong phát triển KH&CN tại Hà Tĩnh.
Hội thảo cung cấp thêm các luận cứ khoa học và thực tiễn góp phần hoàn thiện phương pháp tính toán tốc độ đổi mới công nghệ, thiết bị, phục vụ các cấp lãnh đạo có cơ sở để hoạch định chiến lược chính sách trong phát triển KH&CN tại Hà Tĩnh.
Hội thảo cung cấp thêm các luận cứ khoa học và thực tiễn góp phần hoàn thiện phương pháp tính toán tốc độ đổi mới công nghệ, thiết bị, phục vụ các cấp lãnh đạo có cơ sở để hoạch định chiến lược chính sách trong phát triển KH&CN tại Hà Tĩnh.
ĐẠI HỘI CÔNG ĐOÀN VIỆN ĐÁNH GIÁ KHOA HỌC VÀ ĐỊNH GIÁ CÔNG NGHỆ NHIỆM KỲ 2023-2028
Tọa đàm, giới thiệu “Nền tảng số hóa kết nối: Tư vấn, hỗ trợ phát triển doanh nghiệp khởi nghiệp (Start-up), doanh nghiệp khởi nguồn (Spin-off) tại cơ sở đào tạo, nghiên cứu”.

Liên kết Website

 

Thống kê truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 10


Hôm nayHôm nay : 457

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 156833

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 3577738