Viện Đánh giá khoa học và Định giá công nghệ trao quyết định bổ nhiệm Lãnh đạo cấp Phòng thuộc Viện.

Sáng ngày 22/5/2020, tại Hà Nội Viện Đánh giá khoa học và Định giá công nghệ (Viện Đánh giá) đã tổ chức Lễ trao Quyết định số 36/QĐ-BKHCN ngày 18/5/2020 và Quyết định số 38/QĐ-VĐG ngày 18/5/2020 của Viện trưởng Viện Đánh giá khoa học và Định giá công nghệ về việc bổ nhiệm chức vụ Trưởng phòng và Phó Trưởng phòng Nghiên cứu đánh giá khoa học thuộc Viện cho hai đồng chí Phạm Quỳnh Anh và Nguyễn Thị Hà

Tới dự buổi Lễ trao Quyết định bổ nhiệm chức vụ Trưởng phòng và Phó Trưởng phòng Nghiên cứu đánh giá khoa học thuộc Viện Đánh giá khoa học và Định giá công nghệ có các đồng chí: TS Trần Hậu Ngọc – Đảng ủy viên Đảng Bộ Bộ Khoa học và Công nghệ, Bí thư Chi bộ Viện, Viện trưởng; Lãnh đạo Viện, Đại diện Công đoàn Viện, Chi Đoàn Viện và toàn thể các cán bộ công chức, viên chức và người lao động của Viện

Viện Trưởng, TS. Trần Hậu Ngọc trao Quyết định bổ nhiệm chức vụ Trưởng phòng và Phó Trưởng phòng Nghiên cứu đánh giá khoa học cho hai đồng chí Phạm Quỳnh Anh và Nguyễn Thị Hà

            Phát biểu giao nhiệm vụ cho các cán bộ được bổ nhiệm, TS. Trần Hậu Ngọc, Viện trưởng mong muốn, bằng năng lực, trí tuệ và trách nhiệm của mình, các đồng chí mới được bổ nhiệm chức vụ Trưởng phòng và Phó trưởng phòng Nghiên cứu đánh giá khoa học phải phát huy được sức mạnh khối đoàn kết trong đơn vị, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ và chất lượng, hiệu quả công việc, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được Lãnh đạo Viện giao phó.

            Phát biểu tại buổi lễ, tân Trưởng phòng Nghiên cứu đánh giá khoa học – ThS. Phạm Quỳnh Anh thay mặt cho các đồng chí được bổ nhiệm bày tỏ sự biết ơn chân thành về sự tín nhiệm, bổ nhiệm vào chức vụ mới của lãnh đạo Viện Đánh giá. Đồng chí Phạm Quỳnh Anh xin hứa với sự nỗ lực của bản thân cộng với sự chỉ đạo của Lãnh đạo Viện, sự hổ trợ, phối hợp của các đơn vị trong Viện và cán bộ trong Phòng sẽ giúp Phòng thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ được Viện trưởng giao phó. Đồng chí Phạm Quỳnh Anh cũng xin hứa đem hết sức mình cùng các lãnh đạo, đồng nghiệp trọng Viện thực hiện đoàn kết, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, không phụ lòng tin tưởng của các đồng chí lãnh đạo Viện và cán bộ trong Viện.

             Nguồn: Văn phòng Viện Đánh giá khoa học và Định giá công nghệ