Nghiệm thu Đề án: Điều tra, đánh giá trình độ công nghệ sản xuất của 03 nhóm ngành sản xuất (chế biến gỗ, chế biến thực phẩm và cơ khí) trên địa bàn tỉnh bình dương

Sáng ngày 28/09/2018, Tại Thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương, Sở Khoa học và Công nghệ Tỉnh Bình Dương đã tổ chức Hội đồng nghiệm thu Đề án: “Điều tra, đánh giá trình độ công nghệ sản xuất của 03 nhóm ngành sản xuất (Chế biến gỗ, chế biến thực phẩm và cơ khí) trên địa bàn tỉnh Bình Dương”. Hội đồng do TS. Nguyễn Quốc Cường - Giám đốc Sở KH&CN tỉnh Bình Dương làm Chủ tịch Hội đồng. Tham dự buổi nghiệm thu, về phía cơ quan chủ trì thực hiện có TS. Trần Hậu Ngọc – Viện trưởng Viện Đánh giá khoa học và Định giá công nghệ

TS. Trần Hậu Ngọc thay mặt cơ quan chủ trì nhiệm vụ phát biểu

 Tại phiên họp Hội đồng, ThS. Phạm Hồng Quách – Phó Giám đốc Trung tâm Tư vấn - Chủ nhiệm Đề án, thay mặt nhóm thực hiện đã báo cáo với Hội đồng các kết quả chính của Đề tài. Với Sự phối hợp chặt chẽ của các đơn vị thuộc Sở KH&CN Tỉnh Bình Dương, Cục Thống kê Tỉnh Bình Dương, Đề án đã thực hiện đúng tiến độ theo đặt hàng của Ủy ban nhân dân Tỉnh Bình Dương và đạt kết quả tốt.

ThS Phạm Hồng Quách báo cáo kết quả Đề án

Sau hơn 2 giờ làm việc, thay mặt các thành viên Hội đồng đánh giá, TS. Nguyễn Quốc Cường - Chủ tịch hội đồng nghiệm thu đề án đã kết luận: Đề án đã thực hiện đầy đủ các nội dung theo quyết định phê duyệt, các kết quả  của đề án đạt yêu cầu. Các kết quả nhiệm vụ là đáng tin cậy và là tài liệu tham khảo quan trọng đối với cơ quan quản lý nhà nước về khoa học và công nghệ. Các kiến nghị của Đề án sẽ được Sở KH&CN xem xét báo cáo Ủy ban nhân dân Tỉnh, đặc biệt là đề xuất tiến hành đánh giá trình độ công nghệ cho tất cả các nhóm ngàng trong phạm vi toàn Tỉnh trong thời gian tới.       

Nguồn: Trung tâm tư vấn Đánh giá khoa học và Định giá công nghệ

Viện Đánh giá khoa học và Định giá công nghệ